We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hataların bedeli

28 5 30
30.01.2019

Dış ayartılara (iğvalara), onların yerli sesyayarlarına kapılıp sürekli hata yapılırsa, sonunda içinden çıkılması güç açmazlara düşülmekte, hataların bedeli de ağır ödenmektedir.
24 Ocak 1980 Kararları, AB ile Gümrük Birliği, 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı, AKP’nin “üretme - ithal et, kamu mallarını sat, borç alarak bir süre idare et” politikası birbirini izleyen yanlışlar, yanılgılar yumağı sonucu ekonomimiz kısır döngüye yuvarlandı. Bazen durumu hafif göstermek için türbülans sözcüğü kullanılıyor ama düzensiz hızlı hava akımlarına kapılmak da tehlikelidir.
IMF’nin hızlı enflasyon sürecine girmiş dış ödemeler sorunu yaşayan ülkelere önerdiği kemer sıkma “ortodoks istikrar” olarak da nitelendirilebilecek programından esinlenerek alınan 24 Ocak Kararları, dalgalı kur rejimine geçmeyi, sermaye hareketlerinde serbestleşmeyi, kambiyo kontrollerinin kaldırılmasını, finansal sistemde liberalleşmeyi, faizlerin serbest bırakılmasını, vergileme yerine iç ve dış borçlanmayı, sıkılaştırılmış para politikasını, özelleştirmeyi, özel ve yabancı yatırımların özendirilmesini içeriyordu. Ekonomideki dengesizlikler de faiz ve döviz kuru esnekliği ile sağlanacaktı. Yatırımtasarruf dengesizliği oluştuğunda, faizlerin yükselmesiyle tasarruflar artarken yatırımların yavaşlaması dengeyi sağlayacak; cari ödemeler açığı oluştuğunda da kurun yükselmesiyle ihracat artarken ithalatın azalmasıyla açık kapanacak, ekonomide dengeler oluşacaktı.........

© Cumhuriyet