We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çelişkiler

23 3 26
20.03.2019

Ekonomide durgunluk derinleşir, enflasyon süreğenleşir, finansal kriz göstergeleri belirginleşirken yerel seçim öncesi alınan kararlarda, söylem, uygulama çelişkisi artıyor, tortular nisan ayı sonrasına süpürülüyor. Söylem, uygulama tutarsızlığına aşağıdaki örnekler verilebilir.
• TCMB’nin zorunlu karşılık oranını indirmesi
Sıkı para politikası izlendiği, gerektiğinde sıkılaştırma önlemleri alınacağı açıklamaları yapılırken, zorunlu karşılık oranının düşürülmesi çelişkidir. Sıkı para politikası izlenirken zorunlu karşılık oranı artırılmasa bile en azından sürdürülmesi gerekir. Zorunlu karşılık oranı indirilmesiyle bankalara likidite sağlanmakta, kaynak maliyeti indirilmektedir. Zorunlu karşılık oranını değiştirmenin beyan, bildirim etkisi de vardır. Zorunlu karşılık oranı indirilmesi genelde genişletici para politikası izleneceği sinyalidir.
Enflasyonla mücadele edilirken tüketici kredilerini artırmak çelişkidir. Hane halkının borç (yükümlülük)/gelir oranını yükseltmek, istikrar sağlama açısından risktir.
• Mevduat ve kredi faizlerini baskılamak
Para politikasında sözle yönlendirme bir araçtır. Merkez bankaları, bankaları, kamuoyunu ikna ederek; zorunlu karşılık, açık piyasa işlemleri, politika faizini değiştirme, reeskon kredisi gibi araçlara başvurmadan da ekonomik aktörlerin beklentilerini yönlendirebilir. Ancak fiilen yapılan, sözle yönlendirme değil, bankalara adeta gözdağı verilerek faizlerin idari kararlarla tespitidir.
Mevduat faizi baskılanır, vergi........

© Cumhuriyet