We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Cari işlemler fazlası!

10 1 0
21.08.2019

Bir ülkede yerleşikler, yurtdışı yerleşiklerle mal, hizmet alım satımı; borç alma verme, yatırım yapma gibi ekonomik ilişkilerde bulunmakta, ekonomik işlemler yapmaktadırlar. Belli bir dönemde dış âlemle yapılan ekonomik işlemler, ödemeler dengesi ya da bilançosu başlığı altında toplanmakta, tasnifli bir şekilde gösterilmektedir.
Uluslararası ekonomik işlemler, milli gelirle ilişkisi ve işlevine göre ödemeler dengesinde; cari işlemler, sermaye, finans hesapları, uluslararası rezerv hareketleri olarak dört ana gruba ayrılmaktadır.
Ödemeler hesabı teknik anlamda bilanço olmamakla beraber, dengede olduğunu ifade için bu terim kullanılmaktadır. Dış âleme ödemeler, dış âlemden tahsilat, sonuçta eşitlenmekte, dengelenmektedir. Eşitliği, dengeyi sağlayan rezerv hareketleridir. Cari, sermaye, finans hesapları fazlası olan ülkenin uluslararası rezervi, altın, döviz mevcudu artmakta (-) işaretle; buna karşı cari, sermaye, finans hesapları toplamında açık veren ülke rezerv kaybına uğramakta, resmi altın ve döviz varlığı azalmakta, tabloda ( ) işaretle yer almaktadır.
Dış âlemle olan ilişkilerin, işlemlerin hesabında muhasebe kesinliği olmadığından, çoğu kalem tahmini olarak tablolarda yer almakta; istatiksel hataları, yanlışları gidermek, varsa kayıt dışı işlemleri de kapsamak üzere “Net Hata ve Noksan” kalemiyle de hesaben denge sağlanmaktadır.
Tabloda cari işlemler hesabı, dış âlemle........

© Cumhuriyet