We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bürokrasinin davranışı

20 5 16
16.01.2019

Kamu görevlilerinin, devlet örgütünün, işleri yürütmekle görevli olanların hangi saik, güdülerle hareket ettikleri, sistemin işleyişini, kurumların yönetimini, toplumsal ekonomik gelişmişlik düzeyini, sosyal demokrasiyi etkilediğinden önemlidir. Bürokrasi, bürokratların davranışları hakkında görüşler farklı, hatta taban tabana zıttır.
Bürokrasinin kamu yararına kamuya hizmet, kamu yararını ençoklamak güdüsü ile hareket ettiği savına karşı; bürokratları yetkilerini kötüye kullanan, kendi çıkarlarını devletin çıkarları ile özleştiren asalak bir güç olarak da niteleyenler de vardır. Bürokrasi karşıtlığı konusunda Marksist yaklaşımla, devlet otoritesine karşı “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” -laisser faire, laissez passer- felsefesi, farklı gerekçelerle de olsa birleşir.
Marksist yaklaşımda bürokrasi kendini devletin en son amacı olarak gördüğünden; devletin amaçları bürokrasinin amaçlarına bürokrasinin amaçları da devletin amaçlarına dönüşür. Hiyerarşik bir düzen içinde baş, ayrıntıyı bilmek ihtiyacından dolayı aşağıdaki kademelere muhtaç, aşağıdaki kademeler de bütünü bildiği için başa boyun eğer. Böylece karşılıklı dayanışma içinde kendi amaçları doğrultusunda hareket ederler.
Bırakınız yapsınlar felsefesinde, devletin piyasaların işleyişine müdahale etmemesi benimsendiğinden, John Locke bu felsefeyi “Devlet katlanılması zorunlu bir kötülüktür; bürokrasi de olabildiğince........

© Cumhuriyet