We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Uyuşturucular, Uyarıcılar… (2)

7 5 0
18.06.2019

Önceki hafta, “Avrupa Birliği’nin (AB)”, “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi”nin 2019 raporu, üstelik Türkçe olarak da açıklandı. Her nedense insanlığın, çağımızdaki bu önemli sorununun 98 sayfalık raporu, özetle de olsa, basınımızda yer almadı!

***

Esrar, marihuana kenevirden; eroin, morfin, afyon haşhaştan; kokain koka bitkisinden üretilir. Gü­nümüzde her geçen gün “sentetik (yapay)” uyuşturucu ve uyarıcılar piyasaya çıkarılıyor. AB raporundan alıntıları sürdürelim…
“Avrupa’da 2018 yılında 730’un üzerinde yeni madde saptanmıştır.
Birçok durumda, yeni maddeler Çin’deki kimya ve ‘farmasötik’ şir­ketler tarafından büyük miktarlarda üretilmektedir.
Buradan, ürün olarak işlenerek paketlenip satıldıkları Avrupa’ya nakledilmektedirler. Bazı durum­larda mağazalarda açıktan açığa satılmaktadır. Getirilen kısıtlamalar bazı ülkelerde bu ürünlerin açıktan satışını sınırlamış olsa da bu ürünle­re yine de el altından ulaşılabiliyor.”

***

“Avrupa’da bulunan yasadışı uyarıcılar; “kokain, amfetamin, metamfetamin ve ‘MDMA - Ekstazi’dir’. Kokain, pek çok Batı ve güney ülkesinde en sık ele ge­çirilen uyarıcı iken, Kuzey ve Doğu Avrupa’da ele geçirilen maddeler arasında en yaygın olanlar amfeta­min ve ‘MDMA - Ekstazi’dir.
Avrupa’da kokain iki formda mev­cuttur, en yaygını kokain toz (tuz formu) ve daha az yaygın olarak bulunabilen, sigara olarak içilebilir (serbest baz)........

© Cumhuriyet