We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sahne senin ulus devlet - Prof. Dr. Mithat BAYDUR

32 4 10
06.08.2022

Aslında Ukrayna’daki savaş, dev bir buzdağının sadece görünen yüzü... Mesele çok daha derinlerde.

ABD’yi, AB’yi ve bizim gibi ülkeleri büyük ölçüde sarsan, enflasyonist dalga (Bana göre bizim enflasyon oranımızın 3/4’ü yerli ve milli!...) daha uzun seneler sürecek gibi.

Bir tarihsel kırılma anını resmeden Berlin Duvarı’nın yıkılışı, iktisadi ve sosyal dinamikleri de ateşliyordu. Küresel çapta markalaşma, ulus devletlerin ötesine uzanan devasa şirketler, para akışına hükmedemeyen merkez bankaları, titreşimleri dünya genelinde hissedilen rekabet sarsıntıları, o dönemin iktisat ve sosyal tarih açısından akılda kalan travmatik tortularıydı.

Önceleri “tarihin sonu”nu, ardından “coğrafya”nın sonunu ilan etmişken bugünlerde ise tarihin devam ettiğini ve İbn Haldun’a atfen, “coğrafyanın bir kader olduğu”nun yeniden altını çiziyoruz.

Küreselleşme dünya ticaret hacmini 20 kat artırdı. Ancak dünyadaki tüm devletlerin GSYH’leri toplamı yaklaşık 80 trilyon dolar iken ülkelerin birbirlerine borç toplamı yaklaşık 250 trilyon doları buldu. Ve gelir dağılımı........

© Cumhuriyet


Get it on Google Play