We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sağlık Kamusal Bir Hizmettir Ticarileştirilemez! - Op. Dr. Fikret ŞAHİN

9 0 0
23.07.2021

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana sağlıkta özel sektörün payı her geçen gün katlanarak arttı. Bir taraftan özel sağlık kuruluşlarının sayısı artarken diğer taraftan Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerindeki hizmetler için özel şirketlerle anlaşmalar imzalayarak sağlıkta şirketleşmenin artmasına neden oldu. AKP’nin sağlıkta dönüşüm programıyla (2003) sağlık hizmetleri kamusal hizmet olmaktan uzaklaştı, para kazanılacak ticari alana dönüştürüldü. Şirketlere sağlık hizmetleri üzerinden para kazanma imkânı sağlandı.

Tıpkı 3 harfli marketler gibi sağlık alanında da zincir hastaneler oluştu. Özel sektörün sağlık alanındaki pazar payı 2017 yılında yüzde 27 iken son yıllarda yüzde 40’lara kadar yükseldi.

AKP’NİN YAKLAŞIMI KÜRESEL

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede özel hastane sayısında yüzde 112 artış olurken Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde artış yüzde 15, hastane yatak sayılarında özel hastanelerde yüzde 178, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yüzde 33 artış oldu. Ayrıca 2002 ile 2019 yılları arasında kişi başı hastaneye başvuru oranı kamu hastanelerinde 2.7 kat artarken özel hastanelerde 9 kat arttı.


AKP sağlıkta dönüşüm programının küresel bir program olduğunu, sağlık hizmeti sunumunda hakkaniyeti........

© Cumhuriyet


Get it on Google Play