We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Milli istihbaratın efsanesi: Kuşçubaşı Eşref

163 64 0
01.12.2019

Etraflarını çembere alan, Kuşçubas¸ı ile İzzet Bey’i parçalamak için dört dönen kalabalık bir anda dagˆıldı. ‘Hazine’ sözünü duyan Bedeviler, Yüzbas¸ı Mehmet’in boğazın giris¸ine gömdügˆü hazineyi bulmus¸lardı. S¸imdi yagˆmalamak, ganimetten paylarını almak için savas¸maktan vazgeçmis¸, altınların bulundugˆu yere dogˆru kos¸uyorlardı.

Çekirge sürüleri gibi altınların bas¸ına üs¸üs¸tüler. Binlerce Bedevi hazineye dogˆru köpekler gibi uluyarak, naralar atarak kos¸us¸turuyorlardı. Topragˆı es¸eliyor, avuçlarına doldurabildikleri kadar altını alarak vahs¸i çıgˆlıklar atıyorlardı. Altınların bulundugˆu tuzaklı bomba patlamamıs¸tı. Es¸ref Bey bos¸ yere bekledi patlama sesini. Mekanizma, aslında açıldıgˆında patlamak üzere tasarlanmıs¸tı ancak telas¸tan, düzgün kurulamadan altınlarla birlikte gömülmüs¸tü. Hazine çok kısa bir zamanda yagˆmalandı.

Altına hücum, Kuşçubas¸ı’nın ve I·zzet Bey’in çevresinin bos¸almasına neden oldu. Ölümden geçici bir süre bile olsa kurtulmus¸ olanlar, altınları yagˆmalayan Bedevilere ates¸ etmeye bas¸ladılar. Ölmeden önce kendileriyle birlikte götürebildikleri kadar Bedevi götüreceklerdi beraberlerinde. Kurs¸unu yiyen Bedeviler, önce kos¸anların üzerine düs¸üyor, öndekiler altına ulas¸mak için ölenleri umursamıyorlardı. Bir tek hedefleri vardı: Altına ulas¸mak. Ölüler üst üste yıgˆılıyor, ardından gelenler altına giden yolu açmak için yerde cansız yatan arkadas¸larını çigˆneyerek geçmeye çalıs¸ıyorlardı. Bir........

© Cumhuriyet