We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Beklenen Godot’lar: Mesih, Mehdi ve Adnan’lar

244 148 0
19.01.2020

Şam’daki Emevi cami, Ortadoğu’da var olan dinlerin tipik bir yığınak örneğidir.

Antik Çağ’da Roma tanrısı Jüpiter’e adanmış bir tapınak 4. yüzyılda Hıristiyan azizi Vaftizci Yahya’nın adını taşıyan kiliseye dönüştürülmüş, 634 yılında camiye çevrilmiş; yetmiş yıl süreyle hem kilise, hem cami olarak kullanıldıktan sonra 700’lü yıllarda tümüyle camileştirilmiştir.

Mekân, Ortadoğu’nun en kutsal ortak ibadethanesi sayılmakta; barındırdığı Vaftizci Yahya ile Muhammed Peygamber’in torunu Hüseyin’in kafatasları, Yunus Peygamber’in kalıntıları ve bahçesindeki Selahaddin Eyyubi türbesiyle başta Şiiler, tüm İslam mezhepleri için ideolojik önemde olup Vaftizci Yahya geçmişi yüzünden Yahudi ve Hıristiyanların, en çok da bu iki dini birleştiren Amerikan Evangelist Kilisesi’nin de “gasp edilmiş mülk” özlemiyle baktığı stratejik bir mevkidir.

Birbirlerine öykünerek, ama aralarında mutlaka husumet de geliştirerek yükselen dinler piramidinde; efsaneler de birbirinin taklidinden ibarettir.

İnsanlığı kıyamet korkusunun sardığı zamanlarda Yahudi Hıristiyan müminlerin ortaya çıkıp her şeyi düzene koymasını beklediği Mesih figürü, İslamda Mehdi’ye dönüşmüş ve daha kucaklayıcı bir algı için Mesih de inkâr edilmeyerek, İsa olacağı varsayılan Mesih’in, Müslüman Mehdi’nin arkasında namaza duracağı öngörülmüştür.

Mehdi’nin menzili de belli: Emevi Cami

Müslümanların beklediği Mehdi caminin (nedense?) İsa Minaresi diye bilinen beyaz minaresinin dibinde ortaya çıkacak, arkasında saf tutan Mesih, İsa’yla namaz kılacaktır.
Mehdi olduğuna inanan ya da Mehdi’yle yakınlaşmak isteyen bazıları, işte bu mucize beklentisiyle Emevi Camii’nde namaz kılmak için yanıp tutuşurlar.

Caminin Müslüman Mehdi adayları ve Mesih bendelerinin “arzu objesi oluşu; elbette ki Saidi Nursi’nin de gözünden kaçmamıştı.

Kıyamet sayılacak Birinci Dünya Savaşı’nda alenen Alman ajanı olup sonra İngilizler, sonunda ve hâlâ da Amerikan Evangelist........

© Cumhuriyet