We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tam bir ‘Maskaralık!’

17 5 0
09.08.2019

Değerli dostlar, “maskaralık” sözcüğü Arapça, bunun yerine “kepazelik” dense, bu da Farsça, “rezillik” de yine Arapça; Frenkçe’de de “skandal” (scandale) var; pek kullanılmasa da Türkçesi de var kuşkusuz.
Ayrıca, gerek başlığı oluşturan sözcüğün, gerekse ötekilerin, neden kullanılmak istendikleri bilinirse seçim kolaylaşır; dahası bu olumsuz vurgulamalar yetmeyip, bir yenisinin üretilmesi de gerekebilir.
Nedenine gelince, bunu bir örnekle, en son ortaya dökülen bir örneği anımsayarak anlatmak, sanırım yerinde olur.
Bir süredir yapılageldiği gibi, yıllık “Kalkınma Planı”, bu yıl da hazırlandı; artık iyice “dibe vuran” bir “ekonomik kriz”in yaşandığı dolaysiyle “işsizlik” sorununun adım adım artarak, “doruk” yaptığı bu süreçte hazırlanan “11. Kalkınma Planı”, temmuz ayında, TBMM’nin bir gece oturumunda, iktidar milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi...
Toplumda derin acılar yaratan, derin yaralar açan işsizliğin nedeni de, daha şimdiden “tarihte yerini alan bir bağlamda(!)” açıkça dile getirilip, şöyle vurgulandı:
“Kadınlar çalışma hayatına........

© Cumhuriyet