We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gazetemiz ‘Cumhuriyet’

15 7 0
10.05.2019

17 yıldır ülkemizi yönetenlerin bu süreçte yarattıkları türlü olumsuzluklarla, hele toplumu, “82” milyonu bölen, ayrıştıran tutumlarıyla, yer yer çağdışı görüşleriyle, uygulamalarıyla -en ağır baskılara karşın- yılmadan savaşan, “1923 Devrimi”nin gazetesi, gazetemiz “Cumhuriyet” “95” yaşına girdi, 7 Mayıs günü; çok yoğun bir katılımla, İstanbul, İzmir ve Ankara’da kutlandı bu yeni yaşı.
Bilindiği gibi, Atatürk, adını koyduğu Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi’ye Söylev’de (Nutuk) oldukça geniş ölçüde yer vermiştir; dolaysiyle bu bağlamda Söylev’den alınacak görüşlerle, alıntılarla da, gazetemizin 95. yaşını anmayı sürdürelim diyorum değerli dostlar.
“Lozan Antlaşması”na göre, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak “mübadele” Türkiye’deki Rumların Yunanistan’a, oradaki Türklerin de Türkiye’ye dönüşü ile ilgili olarak, bir grup milletvekilinin bu konuda -1924 yılında- hükümeti suçlayan gensoru önergesi, gittikçe İsmet Paşa hükümetini devirmeye, dolaysiyle “Cumhuriyet Rejimi”ne yönelik bir saldırı görünümü almaya başlar.
Ayrıca günümüzün “yalaka basını”nın, ağababası olan “Mütareke Basını” (Vatan, Tevhidi Efkâr, Tanin) hükümete, özellikle de, “Mübadele, İmar ve İskan Bakanı” olan Recep (Peker) Bey’e ağır sözlerle saldırılarını, yoğunlaştırarak sürdürür.
Kasım ayından........

© Cumhuriyet