We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çocuk yazını

6 0 0
23.07.2021

Nice bilim insanı, sanatçı, öğretmen, eğitimi kendi açısından tanımlamıştır. Sanırım, şu genel yaklaşım, eğitim kavramının geniş alanı kapsayan tanımı olacaktır:

“Eğitim, kişinin, içinde yaşadığı toplumun değerlerine göre yeteneklerini, tutumlarını, davranışlarının geliştirilmesini gerçekleştiren öğretim yöntemidir.”

Ancak bu amaç gerçekleştirilebilirse eğitim, her çocukta belli ölçüde var olan yeteneğini geliştirmesini, yaratıcı gücünü oraya koymasını, buna bağlı olarak her yönden gelişimini sağlar. Bizdeki gibi, iktidar değişikliklerinin bir yeri yaparken başka bir yeri yıkan eğitim uygulamalarının geçerli olduğu toplumlarda eğitimin öncelikli bir yeri olacaktır. Atatürk, Cumhuriyete doğru adımların atıldığı yıllarda, eğitimin bir var oluş-yok oluş sorunu olduğunu vurgulamıştır:

“Eğitimdir ki; bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”

Temel sorun, eğitimin uygulanmasında düğümleniyor. “Ağaç yaşken eğilir” atasözünün, bu düğümün çözümünde etkili olacağı kanısındayım. Bunun ne denli önemli olduğu, çocuğun, önce sıvı, ardından yumuşak besinlerle beslenmesinden,........

© Cumhuriyet


Get it on Google Play