We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Osmanlı Döneminde Borsa

2 3 0
07.05.2021

Osmanlı’da ilk borsacılık faaliyeti başlıyor

Osmanlı Döneminde borsa

Bu yazımda size Osmanlı döneminde borsa konusunu anlatacağım. Osmanlı döneminde ilk borsacılık faaliyeti 1854 yılında Kırım Savaşı’na dayanır. Kırım Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı Devleti, özellikle kamu gelirlerindeki istikrarsızlıklar nedeniyle ciddi mali sorunlarla karşılaşır. Bu nedenle Osmanlı Devleti dış piyasalardan borçlanmaya gitmek durumunda kalır. Dış piyasalardan alınan borçların zamanla devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesiyle birlikte Osmanlı döneminde borsa 1866 yılında ilk defa Dersaadet Tahvilat Borsası’nın kuruluşuyla başlamıştır.

Osmanlı Dış Borçlanmaya Gidiyor

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Galata Bankerleri, Osmanlı Devletine kredi yardımında bulunurlar. Çünkü bankerler, Rusların İstanbul’a girmesiyle tüm mal varlığına el konulacağından edişe duyarlar. Bu nedenle Osmanlı devletine kredi verirler. Bunun karşılığında da Osmanlı Devletinin gelirleri teminat gösterilmiştir. Ancak bu sermaye, az sayıda kişide bulunmasından ve sermayenin zamanla devletin ihtiyaçlarını karşılayamamasından dolayı yetersiz kalır. Böylece ilk defa dış borçlanmaya gidilmiştir.

Galata Bankerleri dernek kuruyor

........

© Bullekon


Get it on Google Play