We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Čujte, Srbi ! Kolumne | BUKA

4 0 0
08.08.2019

U Srbiju dolazi na poziv srbijanske vlade 1914. godine. Zavolio je srpskog vojnika i srpski narod i do kraja života ostao u Srbiji. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju, Solunski front i sa Moravskom divizijom umarširao u oslobođeni Beograd, novembra 1918. godine.

Poslije rata je modernizovao tehničku policiju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova nove države. Tadašnja kriminalistička tehnika po mišljenju američkih istraživača koji su putovali po Evropi ciljno proučavajući ovaj vid policije, bila je na veoma visokom nivou. Međutim, Arčibald Rajs, razočaran nekim negativnim pojavama u društvenom i u političkom životu povukao se pred kraj života iz svih javnih funkcija.

Kao svoje posmrtno zavještanje srpskom rodu ostavio je neobjavljen rukopis knjige "Čujte Srbi!.

Donosimo vam najzanimljivija razmišljanja Arčibalda Rajsa o Srbima, politici, crkvi, religiji korupciji i svim ostalim vrlinama nacije....

O narodu

(...)Narod vam je rodoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. A imate i onaj veličanstveni dar da vas sećanje na te junake zna toliko nadahnuti da vam vlastiti život više ništa ne znači. To je zato što lik tih legendarnih junaka izlazi iz vas samih. Sačinjen je od komadića koje odaje vaša duša. Urođeni zdrav razum vam je u tim junacima – koji su u stvarnosti često bili sasvim drugačiji – pronašao pravi i možda jedini način da održite netaknutim svoj nacionalni ideal. Kraljević Marko vam je poslužio kao ogledalo.

O crkvi i religiji

(...)Da biste očuvali svoj patriotizam, kultu svojih nacionalnih junaka dodali ste još jedno, skoro, isto toliko delotvorno sredstvo. Pretvorili ste svoju religiju u narodnu crkvu, bolje reći, u narodnu tradiciju.........

© BUKA Magazin