We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Emperyalizmin İnsanlığa İhaneti

1 0 0
17.07.2021

Ülkemiz, dünya nüfusunun 3’de 2’sinin yaşadığı üç ana kıta Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan tek kara parçasıdır.

Anadolu ve Boğazlar bu üç ana kıtanın merkezindedir ve kıtalar arasında önemli bir geçiş bölgesidir.

Tarih boyunca zengin kuzey ve gelişmiş batı ülkeleri, geri kalmış ve yoksul doğu ve güney ülkelerinin zengin kaynaklarına ulaşmak ve bu ülkeleri sömürgeleştirmek,

Ortadoğu’nun üstü kutsal, altı petrol dolu topraklarında egemen olmak için Anadolu’ya ve Boğazlara sahip olmaya çalışmışlardır.

Sömürgecilik Asya, Afrika ve özellikle de Ortadoğu ülkelerinde Halkların cehaletin, geri kalmışlığın ve yoksulluğun karanlığı ve acıları içinde yaşamalarının temel nedenidir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde ise Sovyet Rusya’nın, günümüzde de Rusya’nın ideolojik yayılma planına ve sıcak denizlere açılma politikasına karşı ABD “yeşil kuşak” politikasını ortaya koydu.

ABD, Rusya’nın ittifak kurduğu ve desteklediği yönetimlere karşı din ve etnik kimlik farklılıklarını kullandı. Bu ülkelerdeki egemenlik mücadelesini de kendisinin oluşturduğu ve desteklediği radikal terör örgütler üzerinden yürüttü.

Günümüze kadar bu politikayı sürdüren ABD ve emperyal müttefikleri, Afganistan’da El Kaide’yi, Irak’ta ve Suriye’de İşid’i, PKK, PYD vb terör örgütlerini destekleyerek bu ülkelerin ve Halklarının sürekli bir savaş ve çatışma içinde yaşayacakları ortamları yarattılar.

Cahil ve yoksul bıraktıkları ulusal bilinçten yoksun Halkları bölerek, parçalayarak yönettiler ve sömürdüler.

Sömürgecilikle başlayan, emperyalist politikalarla da günümüze kadar uygulanan kapitalizmin bu sömürü düzeninin arattığı yoksulluk ve çatışma ortamından kaçan insanlar güven içinde olacakları batı ülkelerine doğru göç etmeye başladılar.

Ancak dünyaya demokrasi........

© Bizim TV


Get it on Google Play