Binbaşı Noel, 1886’da doğmuş bir İngiliz istihbarat subayıdır. Görevi, İngiliz desteğinde bir Kürdistan Devleti’nin kurulmasıdır. İlişki kurduğu kişilerin tümü, Kürtçü örgütlerin yöneticileri olan aşiret reisleri ve Nakşi şeyhleridir. İngiliz Ajanı Noel, Elâzığ Valisi Ali Galip’le birlikte Sivas Kongresi’ni basma girişiminde bulunur. Ancak, başarısız olur ve Türkiye’den kaçar.

Binbaşı Noel, 1919 ortasında İngiltere’ye bir rapor yazar ve Kürdistan haritasını çizer. Noel’in Kürdistan haritasında; Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi “Büyük Kürdistan” olarak yer alır. Bu harita, günümüzde Kuzey Irak’ta Barzani yönetimi ve PKK terör örgütü tarafından sözde Kürdistan’ın haritası olarak kullanılmaktadır.

***

ABD’nin Orta Doğu’ya vermek istediği yeni şekli, ABD’li Profesör Noam Chomsky 1983’te yayımlanan “Kader Üçgeni” adlı kitabında kaleme alır. Kitapta yer alan Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün raporunda şu bilgiler vardı: “Orta Doğu’da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli, bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit, bağımsızlık tehdididir.” Irak, Suriye, Libya parçalandı. Sıra hangi ülkede?

ABD Merkezî İstihbarat Örgütü (CIA) Orta Doğu Direktörü Graham Fuller, 1990’da şunları söyler: “Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur’an hâlâ veriyor. Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir.” (1) Türkiye’de, Atatürk’ün ve devrimlerinin tartışılması yoğunluğuna ve kutuplaşmaya bakın…

***

7 Ağustos 2003... Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice, Ulusal Güvenlik Danışmanı iken Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında, 23 ülkenin rejimi ile sınırlarının değişeceğini belirtti. Türkiye bu ülkeler içindeydi. (2)

Mayıs 2015’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başkanı Mesut Barzani, ABD’yi ziyaret etti. Başkan Obama ve ardından Başkan Yardımcısı Biden ile görüştü. Bu görüşmede, Biden’ın şu sözleri söylediği Barzani’nin “Tarihe Not” kitabında yer aldı:

“İkimizin de ömrü̈ Kürdistan'ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek.”

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa, 8 Mart 2021’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni ziyaret etti. Ziyaret anısına bir pul basıldı. (3) Pulda yer alan haritada, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi; İskenderun, Gaziantep, Mardin, Hakkâri ve kuzeyi "Kürdistan" olarak gösterilmiş. Binbaşı Noel’in 1919 haritasıyla aynı. Sapma yok…

***

Bitmedi…

Irak'ta ilan edilen “Kürdistan Bölge Devleti Anayasası”nın giriş maddesi şöyle:

“1920 yılında imzalanan Sevr Anlaşması'nın 62-64 nolu maddeleri Kürtlere self-determinasyon hakkını tanımasına rağmen, uluslararası çıkarlar ve siyasal dengeler Kürtlerin bu hakkı elde edip uygulamaya geçirmelerini engellemiştir.” (4) SEVR hayali hiçbir zaman yok olmadı…

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmede, “Irak'taki 360 derecelik politikamızda dirençli bir Kürdistan Bölgesi'ne verdiğimiz destek önemlidir. Bizim için önemli olanın Kürtlerin birliği olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu birlik, ABD'li dost ve ortakların başarısı için önemlidir… Çünkü çıkarlarımız ortaktır.” dedi. (5) Irak, Suriye, Türkiye ve İran’daki Kürtlerin birliğini kastediyor…

***

Atatürk döneminde (1923-1938), 21 Haziran 1934 tarihli Resmî Gazete’de 2510 sayılı İskân Kanunu yayımlanır. Bu yasada, “Kasabalarda ve şehirlerde yerleşen yabancıların tutarı belediye sınırı içindeki bütün nüfus tutarının yüzde onunu geçemez ve ayrı mahalle kuramazlar” hükmü de yer alır. Cumhuriyeti kuran Kahraman Kadro, şehitlerin kanıyla sulanan kutsal vatanın güvenliği için stratejik bir öngörüyle, gelecek kuşakları da koruyacak şekilde önlem alır.

Yıl 2013… AB, Suriye’den Türkiye’ye gelen sığınmacıları kabul etmemek ve Türkiye’de kalmalarını sağlamak için, Türkiye’yle iki “Geri Kabul Anlaşması” imzaladı. 2013 yılında imzalanan Anlaşma’nın 4’üncü maddesi şöyle: “Türkiye bir AB üyesi ülkesinin başvurusu üzerine, ülkede bulunma ve ikamet etme koşullarını sağlamayan üçüncü ülke vatandaşlarını ve vatansız kişileri kabul eder.” Anlaşma’nın 23’üncü maddesi ise Türkiye’ye sağlanacak mali destek ile ilgilidir.

“Geri Kabul Anlaşması” ile AB; Türkiye’ye, “Suriyeli göçmenleri ülkende tut, Avrupa ülkelerine bırakma, kaçanları sana iade edebileyim, anlaşmanın uygulanmasında da mali destek sağlarım” diyor. (6)

IŞİD/DEAŞ terör örgütünün sahada yerini almasıyla birlikte, 2014-2015 yıllarından itibaren Suriye’den Türkiye’ye göç sayısında artış oldu. Bu göçmenler, Türkiye’den Yunanistan’a ulaşarak oradan Avrupa’ya gitmeye çalışıyorlardı. AB, tekrar adım attı ve göçmenlerin geri kabulü için yeni bir anlaşma hazırladı. Anlaşma 20 Mart 2016’da, Türkiye ile AB arasında imzalandı. Anlaşma gereği sığınmacılar, 4 Nisan 2016’dan itibaren Türkiye’ye geri gönderilmeye başlandı. (7)

Yahudi asıllı, Macar kökenli bir Amerikalı olan George Soros da, göçmenlerle ilgili yazdığı altı makalede Avrupa’yı korumak için benzer tavsiyelerde bulunmuştur.

***

Binbaşı Noel’in İngiltere’ye gönderdiği harita, 1920 tarihli Sevr haritası, ABD’nin 2003 tarihli BOP haritası, Barzani’nin 2017 bağımsızlık referandumunda kullandığı harita, Papa Pulu haritası ve PKK terör örgütünün sözde haritası neredeyse aynı. Ortak hedef: Türkiye’nin parçalanması ve son Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılması. ABD Başkanı olan Biden’ın, 2015 yılında verdiği sözde de haritada sapma olmadığını açıkça gösteriyor.

Yıl 2024… Türkiye dünyanın en fazla göçmenini barındıran bir ülke oldu. Bazı iller ve ilçelerdeki göç yoğunluğu kayda değer… 911 kilometrelik Suriye ve 378 kilometrelik Irak sınırı, terör üreten bir coğrafyaya dönüştürüldü. PKK/PYD terör örgütü, Suriye’de devletçik hâline getirildi. Millî Güç Unsurlarından en önemlisi olan Ekonomi ortada.

Türkiye, “Geri Kabul Anlaşması”nı iptal etmeden; ABD’ye rağmen PKK/YPG terör örgütünü etkisiz kılacak adım atmadan; kutuplaşmayı önlemeden Cumhuriyet tarihinin en büyük BEKA sorununu yok edemez. Bunları yapmak için de, Atatürk’ün iç ve dış politikasına yönelmek gerek… Atatürk’ten uzaklaşan bir Türkiye, kısa dönemde bu BEKA sorunuyla yüzleşti… Büyük Atatürk’ün ve o kahraman kuşağın çöpe attığı ölüm fermanı SEVR'i unutmadılar.

--------------------

Kaynakça:

(1) Cumhuriyet Gazetesi, 26 Şubat 1990.

(2) Metin Aydoğan, Türkiye Nereye Gidiyor, Umay Yayınları, İzmir, 2007.

(3)https://www.hurriyet.com.tr/dunya/papa-pulunda-harita-skandali-barzanilerden-buyuk-kurdistan-propagandasi-41759135 (Erişim, 6 Mart 2024, 13.15).

(4) https://www.yenicaggazetesi.com.tr/abdnin-360-derecelik-donusu-771330h.htm (Erişim, 6 Mart 2024, 13.15)

(5)https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/270220241 (Erişim, 6 Mart 2024, 13.20)

(6-7) Mehmet Ali Güller, Tampon Ülke-Emperyalizmin Göç Stratejisi, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2021, s. 153-158.

QOSHE - SEVR’e doğru mu?.. - Naim Babüroğlu
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SEVR’e doğru mu?..

22 0
07.03.2024

Binbaşı Noel, 1886’da doğmuş bir İngiliz istihbarat subayıdır. Görevi, İngiliz desteğinde bir Kürdistan Devleti’nin kurulmasıdır. İlişki kurduğu kişilerin tümü, Kürtçü örgütlerin yöneticileri olan aşiret reisleri ve Nakşi şeyhleridir. İngiliz Ajanı Noel, Elâzığ Valisi Ali Galip’le birlikte Sivas Kongresi’ni basma girişiminde bulunur. Ancak, başarısız olur ve Türkiye’den kaçar.

Binbaşı Noel, 1919 ortasında İngiltere’ye bir rapor yazar ve Kürdistan haritasını çizer. Noel’in Kürdistan haritasında; Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi “Büyük Kürdistan” olarak yer alır. Bu harita, günümüzde Kuzey Irak’ta Barzani yönetimi ve PKK terör örgütü tarafından sözde Kürdistan’ın haritası olarak kullanılmaktadır.

***

ABD’nin Orta Doğu’ya vermek istediği yeni şekli, ABD’li Profesör Noam Chomsky 1983’te yayımlanan “Kader Üçgeni” adlı kitabında kaleme alır. Kitapta yer alan Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün raporunda şu bilgiler vardı: “Orta Doğu’da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli, bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit, bağımsızlık tehdididir.” Irak, Suriye, Libya parçalandı. Sıra hangi ülkede?

ABD Merkezî İstihbarat Örgütü (CIA) Orta Doğu Direktörü Graham Fuller, 1990’da şunları söyler: “Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur’an hâlâ veriyor. Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir.” (1) Türkiye’de, Atatürk’ün ve devrimlerinin tartışılması yoğunluğuna ve kutuplaşmaya bakın…

***

7 Ağustos 2003... Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice, Ulusal Güvenlik Danışmanı iken Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında, 23 ülkenin rejimi ile sınırlarının değişeceğini belirtti. Türkiye bu ülkeler içindeydi. (2)

Mayıs 2015’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başkanı Mesut Barzani, ABD’yi ziyaret etti. Başkan Obama ve ardından Başkan Yardımcısı Biden ile görüştü. Bu görüşmede, Biden’ın şu sözleri söylediği Barzani’nin “Tarihe Not” kitabında yer aldı:

“İkimizin de ömrü̈ Kürdistan'ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek.”

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet........

© Bizim TV


Get it on Google Play