We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şehir literatürü, akademik etkinlikler ve sistemler

6 2 22
06.10.2021

Şehir literatürünün en önemli bölümünü, akademik etkinlikler (sempozyum, konferans, kongre, tezler vb.) aracılığıyla üretilen metinler oluşturur. Şehirler, çeşitli boyutlarıyla bu etkinliklerde tartışılır ve ilgili bilgi-veriler bilimsel biçimde metinlere dökülür. Dünyada ve Türkiye’de bu şekilde üretilen yüzlerce şehir literatürü örneği bulunuyor. Ne var ki sistem politikalarının niteliği ve/veya açık-örtük müdahalesi bu literatürün sınırlarını da etkilemiştir. Dolayısıyla şehre dair akademik etkinliklerin kendisi kadar, sistemle gerilimleri de önemli bir husustur.


Bu bağlamda Türkiye’nin siyasi ve akademik tarihi içinde ilgi çekici bir örneği anımsa(t)mak isterim. 4-6 Ekim 2010 tarihinde henüz iki yıllık bir kurum olarak Tunceli Üniversitesi, benim de hazırlık sürecinde yer aldığım ekonomi, tarih, toplum temalı 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu’nu gerçekleştirmişti. Bu sempozyum birçok bakımdan önemliydi zira bir devlet üniversitesi tarafından yapılan akademik etkinlikte Dersim adı ilk kez kullanılmıştı. Üstelik Dersim’in, toplumsal-siyasal öyküleri nedeniyle bir şehirden daha fazla anlamı vardı. Tarihinde ilk kez kendini ifade edebileceği ve diğer yaklaşımları dinleyebileceği bir etkinliğe ev sahipliği yapacaktı. Böylece herkesin bildiği ‘sır’lar açıkça konuşulacak ve kamusallaşabilecekti. Keza sonuç raporları, toplumun ve sistemin geçmişle yüzleşmesi için bir zemin oluşturabilecekti.

***

Sempozyumu değerli kılan hususlardan birisi de Dersim toplumunun iki önemli kurumunun (Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı ve Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı) üniversite ile birlikte örgütleyici olmalarıydı. Bu iki........

© Birgün


Get it on Google Play