We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kentsel adaleti savunmak

6 2 2
27.04.2022

Uzun yıllardır Kent Sosyolojisi adıyla bir lisans dersimiz var. Kentlerin ve kentlilerin öykülerini anlamamızı mümkün kılan pek çok deneyimi bu ders kapsamında tartışırız. Kentlere dair bütün literatürün anahtar kelimelerinden birisi kent hakkıdır. Mekânsal ve toplumsal olarak kentsel hakların zaman içindeki evrimini ve deneyimlenme biçimlerini anlamaya çalışırız. Bu hakları zorlaştıran ve bazı durumlarda imkânsız hale getiren politik sistemlerin alana müdahil olma biçimleri, buna karşı ilgili kurumların tepki ya da işlevlerini vb. etraflı olarak inceleriz.

Sadece bir araştırma nesnesi olduğu için değil, üzerinde yaşadığımız mekân olması nedeniyle de kentler hayatımızın merkezinde duruyorlar ve hayatlarımız da kentlerin merkezinde duruyor. Gündelik rutinlerimizin tümü kentsel ilişkiler içeriyor. Ne var ki kentsel kurumların çoğu bu akışın farkında bile değil ya da olumsuz anlamda içinde yer alıyor. Dolayısıyla büyük ölçüde sistem politikaların belirlediği bu evrende rollerini yerine getiriyorlar. Kentsel haklar da bu siyasal/ toplumsal ortamda çoğunlukla görünmez bir alanda kalıyor.

Bizim kentlere dair ve bilhassa kent hakkı üzerine tüm tartışmalarımızda ilgili meslek örgütleri ve diğer kurumların rolleri belki de bunun da etkisiyle çok önemli bir yer tutmuştur. TMMOB bünyesinde yer alan diğer meslek örgütleriyle birlikte Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası sadece son yirmi........

© Birgün


Get it on Google Play