We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ali Erbaş’a tekraren açık mektup!

55 16 27
16.09.2021

Son zamanlarda Şeyhülislam edasıyla kamu alanlarında boy gösteren Ali Erbaş, anayasanın değiştirilemez 2. maddesi,” Türkiye Cumhuriyeti’ni, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” diye tanımlamasına rağmen, adeta şeriat isteyen söz ve eylemlerini ısrarla sürdürerek suç işlemektedir!

Üstelik akademisyen olarak; dinin kötüye kullanılması ve sömürülmesini yasaklayan lâiklik ilkesinin, ulusal egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve bilime dayanan siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisi olduğunu bilmesine rağmen…

***


“Din, sokağa yansımasın, ticarete yansımasın, adaletine yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar…" diyerek de mütedeyyinleri kışkırtan, “inananlar ve inanmayanlar” ihsasıyla halkı bölen, vahim bir çaba içinde!

Belli ki; hilafeti getirmek adına anayasadan laiklik ilkesinin çıkarılmasının alt yapısını oluşturma talimatını almış!

***

Oysa Erbaş’ın görevi anayasanın 24. maddesiyle açıkça tanımlanmıştır!

“Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

***

Siyaset uğruna anayasayı tanımayan Ali Erbaş’a, Diyanet Başkanı olarak 3 yıl,6 ay, 9 gün önce yazdığım ve hâlâ cevabını alamadığım mektubumu ibret olsun diye sizlerle tekraren paylaşıyorum!

***

07.03.2019

Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş,

Diyanet İşleri Başkanı

Bu ülkenin mutlu ve refah içinde gelişmesine katkıda bulunmak adına siyasette bir ömür harcayan biri olarak, size aktaracağım bilgiden hicap duyduğumu da baştan belirtmek isterim.

Bulunduğum partilerde hep üst düzeyde görev yaptım.

49, 50 ve 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Devlet ve Kültür Bakanlığı görevlerinde bulundum.

Devlet yönetiminin ciddiyeti ve sorumluluğu ile siyasetçinin kazanma duyguları........

© Birgün


Get it on Google Play