We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Alternatif GVT önerileri üzerine bir değerlendirme

8 2 1
14.01.2019

Hatırlanacaktır, gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesinde emekçilerin yaşadığı mağduriyetin ve adaletsizliğinin giderilmesine yönelik çözümlerin tartışılmasını bu haftaya bırakmıştık.

Bilebildiğimiz kadarıyla, mevcut gelir vergisi tarifesine (GVT) alternatif getiren iki kuruluş bulunuyor. Beklenildiği gibi ikisi de emekçi örgütü. Birisi işçi sınıfının yüz akı DİSK, diğeri üyesi olmaktan onur duyduğum KESK. İlginç bir tesadüf olsa gerek, her iki sendikanın da önceden hazırlık yaparak sonuçlandırdıkları alternatif önerilerinin yer aldığı bağımsız basın açıklaması aynı güne (2 Ocak 2019) denk düşmüş. Bu önerilerin kamuoyuyla paylaşılması takdirle karşılanması gereken bir durumdur. Bu güzide sendikalarımızın yöneticilerini içtenlikle kutluyorum.

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklamanın başlığı şöyle: ‘’İlk Vergi Dilimi 18 Bin Değil 38 Bin TL Olmalıydı: Vergi Adaleti İstiyoruz ‘’. Açıklamada, 2019 Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin vergi dilimi artışlarını düşük belirleyerek, vergi yükünün daha büyük bir bölümünü çalışanların sırtına yıkarak, vergide var olan adaletsizliği daha da artıracağı ifade ediliyor. İlk vergi dilimi tutarının düşük tutulması nedeniyle çalışanların mayıs veya haziran ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine gireceği ve daha fazla vergi ödeyeceği ileri sürülüyor. Net ücretlerin düşeceği ve ücret artışlarının önemli bir bölümünün vergi artışı ile geri alınacağı öngörülüyor. Bu tespitlerin ardından daha adil olacağı düşünülen alternatif bir GVT geliştiriliyor.

Çalışanların vergi yükünün artmaması için vergi dilimlerinin en az enflasyon ve milli gelir artış oranında (kişi başına milli gelir artışı oranında) artırılması öneriliyor. DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından yapılan hesaplamaya göre en düşük vergi dilimi (2’inci dilim sınırı veya 1’inci dilim tutarıyla aynı anlama geliyor) AKP iktidara gelmeden önce 2002 yılında 3800TL idi. Bu tutar kişi başına milli gelir artışı kadar artırılsaydı (enflasyon ve reel milli gelir artışı oranında) ilk vergi diliminin 2019 yılında en az 37,7 bin TL (kuruşu kuruşuna derseniz bu tutar 37,705TL oluyor) olması gerekiyordu. İşçiler yıl içinde gelirleri 37,7 bin TL’ye ulaştığında yüzde 20’lik vergi dilimine girecekti. Oysa şimdi yeni belirlenmiş olan 18 bin TL’nin üzeri yüzde 20’den vergilendirilecek. Çünkü 2019 yılında ilk vergi dilimi olması gereken tutardan yaklaşık 20 bin TL daha düşük hesaplanmış oldu. Böylece 37,705TL gelirden 5655TL vergi alınması gerekirken 6641TL vergi alınmış olacak. Yani işçiler 986TL daha fazla vergi ödeyecek. Brüt ücreti 3100 TL civarında olan bir işçi 986 TL daha fazla vergi öderken, brüt ücret arttıkça vergi daha da artacak. İlk vergi dilimi 2002 yılında kişi başına milli gelirin yüzde........

© Birgün