We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Medya çoğulculuğu ve Türkiye

8 0 0
22.09.2021

* Fotoğraf: Canva

Medya çoğulculuğu demokrasinin temel direklerinden birini oluşturur. Bilindiği üzere, ifade özgürlüğü ile medya çoğulculuğu, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nda (Madde 11) yer alıyor, bunların korunması da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10.maddesi ile destekleniyor.

Dört yıldır iki meslektaşım ile birlikte (Tirşe Erbaysal Filibeli ve Ceren Sözeri ) Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerde medya çoğulculuğuna yönelik potansiyel riskleri belirlemek için tasarlanmış olan “Medya Çoğulculuğunun İzlenmesi” (MPM-Media Pluralism Monitoring) araştırma raporunu hazırlıyoruz. Raporda, 27 AB ülkesinin yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan da yer alıyor.

Türkiye, medya çoğulculuğu ve medya özgürlüğünün dört alanında (temel koruma, piyasa çoğulculuğu, siyasi bağımsızlık, sosyal kapsayıcılık) 2020 yılı raporunda bir kez daha yüksek risk alanında yer aldı.

Temel koruma

Temel koruma göstergeleri, çağdaş demokrasilerde medya sektörünün düzenleyici omurgasını temsil eder. Temel Koruma alanı hem geleneksel medyaya hem sosyal medyaya erişimi, ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere tüm iletişim özgürlüğü haklarını koruma için etkili yasal önlemlerin, bağımsız ve etkili medya yetkililerin varlığını, gazetecilik mesleğinin özgür ve bağımsız bir biçimde yürütülmesi için elverişli koşulların olmasını, medya çoğulculuğu ve özgürlüğü için gerekli evrensel bir önkoşul olarak görüyor. Temel koruma alanı, çevrimiçi ortamın medya ortamının çoğulluğuna getirdiği zorluklara da odaklanır. Bu nedenle, çevrimiçi ifade özgürlüğü ile verilerin korunmasını ve gazetecilerin güvenliğini değerlendiriyor.

Pazar çoğulculuğu

Türkiye, ‘Pazar Çoğulculuğu’ alanında yüzde 76 ile yüksek risk altında. Rapor, pazar çoğulculuğu alanında, piyasa oyuncularının faaliyet gösterdiği yasal ve ekonomik bağlamdan kaynaklanan medya çoğulculuğuna yönelik riskleri değerlendirir: Mülkiyet yoğunlaşması, medya sahipliğinin şeffaflığı, işletmelerin editoryal içerik üzerine etkileri, medya üretiminin sürdürülebilirliği, çevrimiçi reklam pazarının yoğunlaşması ve rekabetin rolü vs.

Siyasi özgürlük

Siyasi özgürlük alanı,........

© Bianet


Get it on Google Play