We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yargıya hakkınızı helal edin

14 0 0
27.09.2021

Adalet Bakanlığı tarafından 2013-2020 arası Adli İstatistikler "Hizmete Özel" yayımlanmış.

Adalet Bakanı "Sunuş" yazısında; "Geleceğin doğru olarak şekillenmesi, ihtiyaca uygun iyi bir plânlamanın yapılması, ulusal ve uluslararası gelişme hedeflerinin belirlenmesi, geçmişin sağlıklı bir şekilde analizi ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu doğrultuda istatistikî veriler, geçmişi daha iyi anlamanın, bugünü daha objektif ve doğru kavramanın, geleceği plânlamanın en önemli sayısal anahtarlarıdır" demiş. Doğrudur yazılanlar!

Adalet Bakanına göre "güncellik, tutarlılık ve güvenirlilik" ilkeleri ışığında değerlendirilen istatistikler sayesinde "belirsizlikleri yok etmek" mümkündür. Sorunların çözülmesinde ve eylem planlarının oluşturulmasında istatistik "yeni yargı politikaları ve eylem planlarının oluşturulmasında" etkindir. Kanaati böyle ise birilerinin istatistikleri okuması gerekmez mi?

Bütün bu yazılanlara inanmamızı bekliyorlar!

Güvenilmeyen yargının tutarlı olması beklenmez.

Yargı teşkilâtımızın 2013-2020 yıllarına ilişkin yargılama faaliyetini ortaya koyan "Adli İstatistikler 2020" adlı kitaptaki veriler övünülecek bir yargı sistemini göstermiyor.

Tutarlılık ve güvenirlilik ilkelerini nasıl okuduğunuz bilinmez ama istatistiklere can veren yargı sisteminin kendisi galiba ölü taklidi yapıyor...
İstatistiklerin sonuna doğru Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ait sayılar var...

Anayasa Mahkemesine 2020 yılında bireysel başvuru dosyalarından 42.787 başvuru, geçen yıldan devretmiş. Yıl içinde ayrıca 40.000 bireysel başvuru yapılmış. Böylece Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru dosyası 89.198 rakamına ulaşmış. Anayasa Mahkemesi 45.414 bireysel başvuru dosyasını karara bağlamış ve 37.775 dosya 2021 yılına devretmiş.

Bu başvurulardan 1219 dosyada en az bir hak ihlaline, 113 dosyada hakkın ihlal edilmediğine ve 264 başvuru hakkında ise hak ihlali talebini reddine karar verilmiş.

Adil Yargılanma Hakkının ihlali ile ilgili bireysel başvurular 2020 yılında 27.076 sayısına ulaşmış ve başvuru sayıları........

© Bianet


Get it on Google Play