We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sansüre karşı bir direniş: Susma Plaftormu

7 0 0
25.09.2021

Türkiye’de en zor dönemlerden geçen sektörlerden biri de sinema; pandemi ile sinema salonlarının kapanmasına yoğunlaşan sansür uygulamalarının da eklenmesiyle sektör darbe yemeye devam ediyor.

"Birçok farklı sesin sansüre karşı iyi örgütlenmiş bir tavırla yükselmesini sağlayarak bugüne kadar ayrımcılık yapılmış bütün grupları kendi özgürlükleri için ses çıkarmaları konusunda cesaretlendirmek, örgütlemek, farkındalık yaratmak" amacıyla Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) altında, 1 Eylül 2016’da kurulan Susma Platformu’nu, sansür uygulamalarını platformdan Sumru Tamer ve Sonay Ban ile konuştuk.

P24 ifade özgürlüğü alanında çalışan, özgür ve bağımsız medyayı desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş bir dernek. P24’ün zaman içerisinde çalıştığı alanların genişlemesi ve faaliyetlerinin çeşitlenmesiyle beraber, ifade özgürlüğü ihlallerinin bir çeşidi olan sansür ve otosansür üzerine spesifik olarak çalışma fikrinin de doğduğunu belirten Sonay Ban ve Sumru Tamer bunun sonucunda da medyada ve kültür-sanatta sansür ve otosansüre karşı ifade özgürlüğünü savunan Susma Platformu’nun çalışmalarına başladığını söylüyor.Çalışmalarını genel olarak insan hakları ve özellikle de ifade özgürlüğü ile ilgili destek sunan kurumlardan ve fon kuruluşlarından destek alarak devam ediyorlar.

Aktörleri bir araya getiren bir ağ

Susma Platformu’nun; kültür, sanat ve medya alanlarında yaşanan sansür ve otosansür vakaları hakkında farkındalık yaratmak, sansür vakalarını arşivlemek, sansürü uygulayan aktörleri ve mekanizmaları ortaya çıkarmak, sansür ile mücadele etmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Sumru Tamer ve Sonay Ban, "Bu doğrultuda kişilerin, kurumların veya oluşumların otosansür yapmasına yol açan koşulları açığa çıkarmak, tartışmak ve sansür mekanizmalarını tespit etmek ve en önemlisi de; sansür ve otosansüre karşı mücadele edebilmek adına Türkiye ve Türkiye dışından aktörleri bir araya getiren bir ağ oluşturmaya başladık. Bu ağın şu anda 120’den fazla katılımcısı var. Katılımcılarımız arasında kültür, sanat ve medya alanlarında faaliyet gösteren oluşumlar, yayınevleri, tiyatro toplulukları, sivil toplum kuruluşları, gazeteler, kültür merkezleri, film festivalleri gibi farklı alanlarda iş yapan pek çok kurum ve oluşum var" diyor.

Sansür, yasak, engelleme vakaları

Platformun katılımcılarına baktığınızda çok farklı alanlarda işler yapan oluşumlar göreceksiniz. Susma Platformu’nu farklı kılanı Tamer ve Ban şöyle açıklıyor:

"Bu oluşumları ortak bir ihlal çeşidinin etrafında, yani sansür ve otosansür etrafında bir araya getirebilmek, farklı alanlardaki bilgi ve deneyimlerin sansür çerçevesinden........

© Bianet


Get it on Google Play