We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Iğdır Üniversitesi’nin Bölgeye ve Ş…

2 3 0
27.04.2019

2008 yılında Ağrı Dağı’nın eteklerinde kurulan Iğdır Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana bilime ve insanlığa hizmet etmeyi kendisine amaç edinmiş, bilimsel üretim merkezlerinden biri olarak bu amaca en büyük katkıyı sunan üniversitelerden biri olmuştur.

Sermayesini akıl ve bilimden alan Iğdır Üniversitesi; ülkemizin en doğusunda, üç ülkeye komşu, sırtını Ağrı Dağı’na dayayan bir konumda bulunmaktadır. Böylesine jeopolitik ve jeostratejik bir noktada bulunan Iğdır Üniversitesi’nin varlığı, hiç şüphe yok ki uluslararası sosyo-kültürel açıdan hem ülkemiz için, hem de bölgemiz ve şehrimiz için son derece önemlidir.

5 farklı yerleşke üzerinde hizmet veren Iğdır Üniversitesi; Iğdır’ın Aralık İlçesinde bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Köyü, Tuzluca ve Aralıkta bulunan MYO Binaları, Şehit Bülent Yurtseven ve Karaağaç Kampüsü ile 95 adet lojmanı muhtevi tesisi bünyesinde bulundurmaktadır.

Bugün gelinen noktada 8 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla, lisans bölümlerinde , ön lisans programlarında ise doluluk oranı olmak üzere Ülkemizde bulunan üniversiteler arasında hızla yükselen bir grafiğe sahiptir.

2019 yılı itibariyle her 23 öğrenci için bir akademik personelin görev yaptığı Iğdır Üniversitesi’nde, toplam 361 akademik personel bulunmaktadır. Bunların, 19’u Profesör, 16’sı Doçent, 134 Dr. Öğr. Üyesi, 103 Öğretim Görevlisi, 89 Araştırma Görevlisi unvanlarında görev yapmaktadır.. Ayrıca Üniversite bünyesinde 201 idari personeli görev yapmaktadır.

Yurtdışından özellikle Kanada ve farklı ülkelerden gelen güçlü akademik kadrosuyla alanlarında uzman isim yapmış öğretim üyelerini bünyesinde istihdam etmektedir.

Yine 2019 yılı itibariyle 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bölge üretimine ve istihdamına sosyal ve ekonomik bakımdan değer katmaya devam etmektedir. Özellikle Enstitülere bağlı olarak lisansüstü eğitim seviyesinde bir model yaratma misyonuyla hareket eden Iğdır Üniversitesi; 7 Doktora, 29 Yüksek lisans olmak üzere toplamda 36 lisansüstü eğitim programıyla yoğun eğitim faaliyetlerine devam ettirmektedir.

Yayın performansına bakıldığında da büyük bir başarı trendi izleyen Iğdır Üniversitesi, 2009-2019 yılları arasında 300’e yakın uluslararası yayın çıkarmıştır. Iğdır Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası durumuna bakıldığında ise; tamamlanmış 3 TUBİTAK projesi ve 82 BAP projesi; yürürlükte olan 3 TUBİTAK ve 81 adet BAP projesi bulunmaktadır. Ayrıca son 1 yılda çok sayıda patent başvurusu yapan Iğdır Üniversitesi; 3’ü Sanayi İşbirliği Projesi, 3’ü de Uluslararası olmak üzere 6 adet patent projesini halen devam ettirmektedir. SERKA ve DAP gibi Bölgesel Kalkınma Ajansları ile yakın işbirliği içerisinde olan Iğdır Üniversitesi, bölge kalkınma ajanslarıyla birlikte 5 adet önemli projenin de........

© basnews