We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Medeniyet ve imparatorluk

119 40 99
11.11.2018

Kavramların bilimde tanımları vardır. Medeniyet de tanımlanmıştır. Bilimsel kavramlara isteyen istediği tanımı yükleyemez. Yükleseler de bilim dünyasında dikkate alınmazlar.

MEDENİYET

Medeniyetin ya da günümüz Türkçesine yerleşmiş karşılığıyla Uygarlığın tanımını bu köşede sık sık hatırlattık. Batı dillerinde Civilisation deniyor. O’nun da Latince kökenli Civis sözcüğünden geldiğini burada bir kez daha açıkladık (3 Kasım 2018). Ona da okuyucularımızdan itiraz edenler var. Civis sözcüğünün Latince kökenli olmadığını, başka dillerden Latinceye gittiğini yazıyorlar. Civis, Civil, Civilis, Civilisation sözcükleri hep Latinceden dünyaya yayıldı. Bu sözcüklere anlam yükleyen, kökenleri değil, Roma imparatorluk pratiğidir.

ÖZEL MÜLKİYET, TİCARET VE KENTLEŞME

Civilisation kavramının Arapça ve Türkçe karşılığı olan Medeniyet, Arapçada medine yani kent sözcüğünden geliyor. Latincede olduğu gibi kentleşme süreciyle bağlantısı sözcük kökeninde de görülüyor.

Medeniyet, bir üretim fazlasının oluşması, özel mülkiyetin doğuşu, kabile toplumunun çözülmesi ve toplumun sınıflara bölünmesiyle birlikte ortaya çıktı. Özel mülkiyet ve sınıflarla birlikte, para, ticaret, pazarlar, kentler, ordu, devlet, bilim, din tarih sahnesine çıktı. Tabii bu anlattıklarımız, her toplumda daha uzun veya kısa, yüzlerce hatta binlerce yıllık süreçlerin ürünüdür.

Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Atina, Roma, İran, Emevi-Abbasi, Orta Asya, Uygur, Karahanlı, Selçuklu, Cengizliler, Osmanlı, Altınordu, Timurlular vb medeniyetleri kendi özgün gelişmelerinde hep aynı özel mülkiyet ve ticaret sürecinin ürünüdür. Daha sonra kapitalist ve sosyalist medeniyetler........

© Aydınlık