Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor skal norsk samepolitikk kun utformes og forstås fra Oslo? Dette er spørsmål som befolkningen i den nordlige landsdelen daglig stiller seg. Regjering og storting synes helt upåvirket av innspill fra nord.

I sin nærmest religiøse tro på at Norge fører urfolkspolitikk i verdensklasse, har den samiske folkegruppen fått tildelt et makt apparat- uten sidestykke i historien.

Dette hadde vært vel og bra, om det ikke satte den resterende 99 % av befolkningen, pluss samene som ikke driver med reindrift, i en håpløs situasjon.

Det mest skremmende er at hovedstadsavisene må ha inngått en avtale med maktapparatet, om ikke å slippe til kritiske innlegg fra nord. Noe som er helt ødeleggende for et fungerende demokrati. Hvor er pressens uavhengighet?

I sin grenseløse naivitet kappes nå politikerne om å gi store innrømmelser til den samiske folkegruppen, med NSR i spissen. En radikal organisasjon med formål om å gjøre «Sapmi» til en samisk nasjonalstat. De aller fleste samer tar heldigvis avstand fra denne «nasjons- byggingen». Men NSR har likevel et utrolig «nakke tak» på politikerne.

NSR har gjennom 20 år bygget et maktapparat som langt på vei er «selvgående», politikerne er fanget av tidligere Inngåtte avtaler som det stort sett er umulig og komme utenom. Her kan nevnes ILO-169, Konsultasjons avtalen og offentlighetslovens % 19.

Nå ser vi også at rettsapparatet bruker ILO-169 konvensjonens pålegg om at «innfødte stammefolk» (urfolk) skal dømmes annerledes i rettsapparatet. Demonstrantene ble jo frifunnet!

Vi ser hvor kynisk NSR bruker FN systemet, for å få FN til å anbefale/ pålegge den Norske stat samepolitiske forordninger. De fleste forordningene har gjerne dramatiske følger for demokratiet og næringslivet i den nordlige landsdelen.

Den Norske stat er kjent for raskt å rette seg etter anbefalinger/ pålegg fra FN, uten å undersøke hvem som står bak disse «påleggene». Sametinget har en åpen dør inn til FN systemet.

Det store spørsmålet er hva kan gjøres for å få regjering og storting ut av sin «drømme verden» omkring samepolitikk i dagens Norge, før det er for sent?

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Hvorfor skal norsk samepolitikk kun utformes og forstås fra Oslo? - Sverre Skjellnes
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hvorfor skal norsk samepolitikk kun utformes og forstås fra Oslo?

9 0
16.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor skal norsk samepolitikk kun utformes og forstås fra Oslo? Dette er spørsmål som befolkningen i den nordlige landsdelen daglig stiller seg. Regjering og storting synes helt upåvirket av innspill fra nord.

I sin nærmest religiøse tro på at Norge fører urfolkspolitikk i verdensklasse, har den samiske folkegruppen fått tildelt et makt apparat- uten sidestykke i historien.

Dette hadde vært vel og bra, om det ikke satte den resterende 99 % av........

© Avisa Nordland


Get it on Google Play