Kina och Ryssland blir allt mer hårdföra diktaturer. Det kan i förlängningen påverka länders jordbrukspolitiska mål.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I Kina pågår en av de kanske mest formativa politiska händelserna för världen just nu. Kommunistpartiets tjugonde partikongress går av stapeln. Något som inträffar en gång vart femte år.

Kongressen förväntas i helgen utse den sittande presidenten Xi Jinping till Kinas högsta ledare för ytterligare fem år. Det blir Xi Jinpings tredje mandatperiod.

Ingen har suttit så länge på posten sedan Maos tid – och egentligen ska det inte gå. Men de spärrar som finns har Xi Jinping brutit upp och det mesta talar för att han är fast besluten att styra Kina så länge han lever.

I sitt tal på kongressen meddelade Xi Jinping att han vill göra Kina självförsörjande och världsledande på teknologi. Det är ett sätt att minska landets beroende av västs teknologi och höja konfliktnivån med USA.

Det vi ser är ett Kina som sluter sig allt mer och vid rodret sitter en åldrande diktator som verkar fast besluten på att bli historisk. Det är inte utan att jämförelsen med Ryssland ligger nära till hands, där Putins styr en allt mer auktoritär stat.

Att både Kina och Ryssland blir allt mer hårdföra diktaturer påverkar hela världen. Utvecklingen kan få många länder att minska beroendet av vissa globala handelskedjor och stärka självförsörjningen av vissa strategiska varor, likt livsmedel.

QOSHE - ”Kina stakar ut vägen mot en mer sluten värld” - Edvard Hollertz
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

”Kina stakar ut vägen mot en mer sluten värld”

5 0 0
21.10.2022

Kina och Ryssland blir allt mer hårdföra diktaturer. Det kan i förlängningen påverka länders jordbrukspolitiska mål.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I Kina pågår en av de kanske mest formativa politiska händelserna för världen just nu. Kommunistpartiets tjugonde........

© ATL


Get it on Google Play