Att julbordet är den kanske enda måltiden som inte genomgår förnyelser säger något om hur föränderliga mångas matvanor har blivit.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Nu är det jul igen. På julbordet serveras troligen samma rätter som förra året och året innan dess. Och den här kontinuiteten i vad som serveras gör måltiden någorlunda unik.

Richard Tellström, författare och docent i måltidskunskap, satte för ett par år sedan i Göteborgs-Posten ord på det här fenomenet: ”I vårt moderna Sverige, som bygger på att du ska komma fram till vad som är din egen diet, är julmåltiden vår enda traditionsmåltid. Med julmaten ska vi uttrycka vårt ursprung och tillhörighet. I traditionskulturer gör man det varje dag, men vi gör det bara under julen och därför måste maten upprepas från förra året och åren dessförinnan.”

Att julbordet är den kanske enda måltiden som inte genomgår förnyelser säger något om hur föränderliga mångas matvanor har blivit. Och detta skapar i sin tur oförutsägbarhet för primärproduktionen, såväl som spännande affärsmöjligheter.

De gårdar som kan hänga med när nya trender kommer har en chans att tjäna bra. Motsvarande riskerar de lantbruk som inte inser en stundande vändning i konsumentbeteenden sitta kvar med en produktionsinriktning där lönsamheten snabbt viker.

I en värld där informationsutbytet går allt snabbare och livsstilar likriktas allt mer talar mycket också för att mattrender kan komma och gå allt snabbare i framtiden. Det enda som lär bestå är julbordet.

QOSHE - ”Julbordet – den enda beständiga måltiden” - Edvard Hollertz
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

”Julbordet – den enda beständiga måltiden”

5 0 0
23.12.2022

Att julbordet är den kanske enda måltiden som inte genomgår förnyelser säger något om hur föränderliga mångas matvanor har blivit.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Nu är det jul igen. På julbordet serveras troligen samma rätter som förra året och året innan dess. Och den här........

© ATL


Get it on Google Play