We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tarih nedir ki? Belki de meydan okuma!

7 7 10
02.09.2021

Stockholm. Ayşe Nur ile 12 Eylül sonrası temel çabalarımızdan biri, alternatif tarih, karşı tarih anlayışını yükseltecek kitaplar yayınlamak olmuştu.

Bir yandan da 12 Eylül'ün uyguladığı ekonomi politikalarını çözümlemeye yardımcı olacak kitaplar iletmeye çalışıyorduk.

12 Eylülden sonra kapanmamış, kendi kendini kapatmamış 2 yayınevi kalmıştı. Belge ve Birikim yayınları.

Birikim yayınları 12 Eylül sonrası sadece bir Af Örgütü kitabı yayınlayacaktı. İletişim Yayınları kurulacaktı daha sonra onun temelleri üzerinde

Belge Yayınları, Tüm İktisatçılar Birliğinden ODTÜ’lü arkadaşımız Mustafa Sönmez’den 12 Eylül’den hemen sonra, darbenin önünü açan 24 Ocak Kararlarına ilişkin bir kitap hazırlamasını isteyecekti. Daha sonra da peş peşe yeni ekonomi modelinin dünyadaki uygulamalarına ilişki kitaplar yayınlayacaktık.

Belge Yayınları bir yandan da, yöneticileri tutuklanan ya da kaçma durumunda kalan Cem-May Dağıtımın sorumluluğunu üstlenecekti.

Orası da sol kültürün yaşamasına katkı sunacaktı. Ender soluk alma yerlerinden biriydi. Ankara’daki Dost Kitabevi gibi.

Metis gibi 12 Eylül sonrası kurulan yayınevlerinin kitaplarının dağıtımına, İstanbul’daki YAZKO gibi Ankara’da kurulan AYKO’ya da destek sunulacaktı.

Süreli Yayın yasağın karşı, “hiç olmazsa yıllık yayınlayalım” diyerek, BASSAN bünyesinde kurduğumuz Alternatif Yayıncılık ile Maspero’nun “L’etat du Monde” yıllıklarını yayınlamaya başlayacaktık. O sıralarda ülkeye yeni dönmüş olan Osman Kavala’dan da ilan vermesini isteyecektik yıllığa.

Belge Yayınları ve daha sonra kurulan kardeş Alan yayınları, 1402’likler diye anılan Üniversiteden atılan akademisyenler ile de dayanışma içinde........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play