We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnkar bir gün daha sürmesin!

65 15 1
24.04.2022

24 Nisan anmasına son kez İsveç Parlamentosu'nda katıldım, covid öncesi. Toplantı parlamentodaki bütün siyası partilerin ortak kararı ile düzenlenmişti. Toplantı sırasında Erivan’a daki anmaya da bağlanılmıştı. Bir yandan da onu izliyorduk, sessiz aktarım ile. Arada bir kamera o sırada muhalefet lideri olan Paşinyan’a takılıyordu.

Ve daha sonra neler yaşandı. Paşinyan başa geçti. Rusya’nın bölgedeki hegamonyasından Ermenistan’ı özgürleştirmeye çalışan Paşinyan’a Azerbaycan üzerinden dersi verildi. Ve şimdi Paşinyan Moskova’ya biat etmiş durumda.

24 Nisan’ın yıldönümünde son Ermeni anavatansal varlığının pantürkist tehdit altında olması acı.

İki yıl önce Nor Zartonk ve Arjantin Ermeni Kültür Derneği'nin yaptığı 24 Nisan açıklamasında yapılan çağrı güncelliğini koruyor. Ben sözü onlara bırakmak istiyorum:

"24 Nisan 1915 tarihinde iki yüzü aşkın Ermeni aydının evlerinden alınarak zorla sürgün edildi ve bu aydınların tamamına yakını sürgün yolunda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurduğu ve Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilat-ı Mahsusa tarafından planlı bir şekilde katledildi. Ermeni halkının bilincine, aklına, sesine ve vicdanına vurulan bu hançeri 2 milyonu aşkın Ermenin evlerinden ve yurtlarını zorla sökülmesi takip etti. Pek çoğu benzer bir kaderi paylaştı. Kurtulanların adalet arayışı hala sürüyor. Bizler de, Ermeni Soykırımı’nın 105. yılında, Nor Zartonk ve Arjantin Ermenileri Derneği olarak, Ermeni halkı için ve aynı yıllarda soykırıma uğrayan Süryani ve Pontus halkları için adalet ve yüzleşme talep etmeye devam ediyoruz.

Bugün hala imha, inkar ve asimilasyon politikaları Türkiye hükümetleri tarafından sürdürülse de her geçen gün daha fazla insan bu hakikati dile getirmekte, gerek........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play