We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tek parti iktidarı

34 7 1
15.08.2022

Tarihte tek parti iktidarı dönemini açan, faşizm değil, sosyalizm olmuştur.

Başlangıçta böyle bir iktidar biçimi öngörülmemişti. Marx ve Engels belli belirsiz “proletarya diktatörlüğü”nden söz etmişlerdi ama onlarda “tek parti iktidarı” fikri yoktu. Lenin tarafından oluşturulan bu fikir, 1917 Ekim’inde Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmelerinden sonra Sovyetler Birliği’nde uygulamaya konmuş, 70 yıl boyunca uygulandıktan sonra, son derece ironiktir ki, yine tek parti iktidarı ya da bu iktidar içinden çıkanlar tarafından sona erdirilmiştir.

Tek parti iktidarı, monolitiklik (tekçilik) fikrinden hareket eder. Sosyalizmin, toplumda henüz temelleri atılmadığına göre, bu temelleri, sosyalizm fikriyatını benimseyen tek parti iktidarı atacaktır. Çok partiye izin verildiği zaman, çoğunluğun oylarını alan parti iktidarı alıp “sosyalist inşa”ya son verebilir, böylece o zamana kadarki bütün emekler boşa gitmiş olurdu. “Sosyalist inşanın sürdürülmesi için tek parti iktidarı zorunludur” diye düşünülmüştür (bu kadar açık ifade edilmese de).

Bu monolitik parti iktidarı, yanı sıra başka müştemilatlar da getirir tabii. Tek parti iktidarında partinin birliğinin garanti altına alınması için egemen çizginin devamı garanti altına alınmalıdır. Bu yüzden parti içinde farklı çizgilere izin verilemez. İzin verilirse, yönetimi ele geçiren bir hizip, partinin “doğru çizgisini” değiştirebilir ve yine “sosyalist inşa” kesintiye uğrar. “Sosyalist inşa”nın garanti altına alınması için, “doğru çizgi”ye karşı çıkan hizipler yasaklanmalıdır. Lenin, 1921 yılındaki 10. Parti kongresinde hizip yasağını getirmiş ve bu hüküm bundan sonra değişmeden kalmıştır. Bu hüküm, bizzat “Lenin’in eski muhafızları”nın, Bolşeviklerin partiden tasfiye edilmelerinin ve 1930’larda ölüme gönderilmelerinin yolunu açmıştır. İsyan eden Kronstadt bahriyelileri rejime, daha Bolşevikler iktidardayken “Komiserokrasi” adını........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play