We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Irak-Şam İslam Devleti

63 10 1
31.08.2021

Dünya Devletler Sistemi, I. Dünya Savaşı’nın sonunda yenilen Alman devletini teslim aldı ve kısıtladı. Artık bu devletin silahlı güçleri dünya devletler hiyerarşisinin vesayeti altındaydı. Alman ordusu dağıtılmamıştı ama Versay Antlaşması’yla silahlanması denetim altına alınmıştı.

Almanya’da Nazizmin yükselişinde, elbette birçok faktör söz konusu olmakla birlikte, belirleyici faktör, Almanya’nın Versay Antlaşması’yla bir “esir devlet” haline getirilmesidir. Hitler, Almanların ulusal duygularını rencide eden bu olayı körükleyerek Nasyonal-Sosyalizmi bir ulusal ideoloji haline getirmiş ve dünya sistemine bu ideolojiyle savaş açmıştır.

2000’li yılların başlarından itibaren dünya devletler sistemine kafa tutan, Işid (açılımı: Irak-Şam İslam Devleti) adlı örgüt ya da “devlet” olmuştur. Tırnak içine alıyorum, çünkü Işid adlı örgütün tam, belirgin bir toprağı yoktur ya da bu toprak duruma göre son derece oynaktır. Işid, karabatak gibi bir yerde batmakta, başka bir yerde çıkmaktadır.

2001 yılında İkiz Kuleler’in vurulması yeni bir dünya savaşının başlangıcı olarak kabul edilebilir pekâlâ. Dünya sisteminin başı ABD, İkiz Kuleler saldırısını bahane ederek, sistemin içinde “sorun çıkaran” Irak ve Afganistan’ı işgal etmiştir.

Afganistan’daki işgalini sürekli hale getirirken, jeopolitik durumu nedeniyle Irak’da işgali doğrudan sürdürmek hayli zor olduğundan vesayeti altında bir Irak Devleti kurarak, eski Irak ordusunu dağıtmış ve Irak’ın silahlanmasını, Versay Antlaşması’na benzer bir şekilde vesayet altına almıştır.

Nasıl Versay, Nazizmi doğurmuşsa, bu vesayet de Işid’i doğurmuştur. Nasıl Nazizm, devletler hiyerarşisine karşı bağnaz Alman milliyetçiliğinin ve ırkçılığının reaksiyonuysa, Işid de, hâkim sisteme karşı bağnaz İslam dinciliğinin reaksiyonu olarak görülebilir.

Kısacası, Nazizm de Işid de, egemen devlet sistemi tarafından ezilen, vesayet altında tutulan ve sınırlanan ulusal ya da dinsel kesimlerin bağnaz ve saldırgan reaksiyonudur.........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play