We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İdam!

42 10 9
01.08.2022

Haber kanalları, 1 Şubat 2021’de darbeyle iktidara el koyan Burma (Mynmar) askeri cuntasının 4 muhalifi idam ettiğini duyurdu.

Türkiye uzak ve yakın tarihinden de çok iyi bildiğimiz, hatta kimi zaman yakından tanık olduğumuz (örneğin, sevgili arkadaşlarımız Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 5-6 Mayıs 1972 gecesi Mamak Cezaevi’nin mutfak kısmından çıkarılıp idam için Ankara Merkez Cezaevi’ne götürülüşlerine diğer arkadaşlarımla birlikte bizzat tanık olmuştum) idam denilen, devlet eliyle işlenen cinayet, cinayetlerin en korkuncudur. Çünkü diğer cinayet türlerinden farklı olarak idam devletin “yasal” cinayeti olmanın ötesinde, birçok insanın gönüllü desteğini alır. Bu cinayete verilen her destek aslında, bu devlet cinayetinin toplum cinayetine dönüşmesine ve kurbanın belki de milyonlarca defa öldürülmesine yol açar.

Çocukluğumda (1950’ler) halka açık (seyirlik) idamlar yapıldığını hatırlıyorum. Bu idamlar İstanbul’un hangi semtinde yapılırdı, şimdi yanlış bilgi vermeyeyim ama, ailelerin, çoluk çocuk, piknik yapar gibi, nevalelerini de yanlarına alarak idam seyretmeye gittikleri anlatılırdı. Bu seyrin, idam sehpasındaki kurbanın bedenine binlerce hançer saplanmasından ne farkı vardır? Pir Sultan Abdal, “ille dostun bir tek gülü yaralar beni” derken, biraz da idama giden insanın ne kadar hassas bir ruh hali içinde olduğunu anlatmamış mıdır? Tolstoy’un, gençlik yıllarında Paris’te bir giyotinle idamı seyretmesi, onun ruhsal dönüşümündeki en büyük amil olmuştur.

Cinayetler, spontane cinayetlerden taammüden cinayetlere doğru, cinayet failinin sorumluluğu açısından farklılıklar gösterir.

Birinci kategori, spontane cinayettir. Yani, katil önceden cinayet işleyeceğini bilmemektedir, buna yönelik hiçbir planı yoktur, hatta kimi durumlarda kurbanı tanımaz bile. Meydan kavgalarında işlenen cinayetler genellikle bu kategoriye girer. Katil, kavga anında bıçağını çekip rastgele sallamış ve birinin ölümüne yol açmıştır. Savunma cinayetleri de bu kategoriye girer. Sanık, cinayeti, kendini öldürmeye gelen birine karşı savunma amacıyla işlemiştir. Eğer kanıtlanırsa, bu tür cinayetleri işleyenler mahkemelerde beraat bile edebilirler.

İkinci kategori, ihmalden ya da dikkatsizlikten doğan iş ve “kaza” cinayetleridir. Bu........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play