We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“Küçük Burjuva Aydını!”

33 11 41
21.09.2021

Kavramlar, bir kere yaygınlaşıp tutundular mı, yüz yıl da geçse ısrarla yaşamaya devam ederler. Gerçeğe tekabül edip etmedikleri önemli değildir. Hatta gerçekle alakalı olmayanlar daha büyük bir yaşam enerjisi gösterirler. Bugünlerde bu tür soyutlamalar ve kavramlaştırmalar üzerine düşünüyorum.
Bu yanlış soyutlamalardan ve kavramlardan en yaygını ve neredeyse tartışmasız kabul edileni “küçük burjuva aydını” kavramıdır. Bu kavramı analiz etmeye çalışalım.

“Küçük burjuva aydını”nın ne olduğunu anlamak için “küçük burjuvazi”nin ne olduğunu anlamak gerekir; “küçük burjuvazi”yi anlamak için de öncelikle “burjuvazi”nin ne olduğunu…
“Burjuvazi”, sözcük olarak “kentsoylu” anlamına gelmekle birlikte, içerdiği sınıfsal anlam, “sermaye sahibi sınıf”tır. Bu sınıf, geniş çaplı artı-değer sömürüsüyle yaşar.
Buradan hareketle, “küçük burjuvazi”nin de görece küçük çaplı artı-değer sömürüsüyle yaşayan “küçük sermaye sahibi” sınıf olduğunu söyleyebiliriz.
Bu bağlamda, her küçük mülk sahibiyle, örneğin, sahip olduğu apartman katından rant elde eden biriyle, küçük çaplı artı-değer sömürüsünde bulunan, örneğin işyerinde on işçi çalıştıran küçük işletme sahibi bir küçük burjuvayı birbirine karıştırmamak gerekir.
Kendisi de rant yoluyla artı-değerden pay almakla birlikte, her küçük mülk sahibi ya da esnaf veya bürokrat veya serbest meslek sahibi veya toprak sahibi köylü otomatikman “küçük sermaye sahibi” sınıfına, yani küçük burjuvaziye dâhil değildir.

Bunlara “küçük burjuva” demek yerine, “küçük mülk sahibi” ya da “orta ve yüksek gelirli” ya da İngilizcedeki “middle class”ın karşılığı olarak “orta sınıf” demek daha doğrudur.
Aradaki fark, birincisinin küçük sermayesini doğrudan artı-değer sömürüsünden, ikincisinin ise küçük mülkiyetinden ya da esnaflıktan, ticaretten, toprağından veya sahip olduğu meslekten elde etmesidir.
Gerçek küçük........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play