We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bir devletin ve yönetenlerin şerefi

128 20 1
21.09.2021

Türkiye’nin hukuk devleti dökülüyor.

Yargı dökülüyor, doğal olarak da yargı kararlarının kalitesi dökülüyor.

Laik devlet ilkesi dökülüyor, demokrasi dökülüyor.

Bu dökülme durumlarının da somut hatta aritmetik olarak yansıdığı bir yer var.

Avrupa Konseyi ve onun organı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının niteliği aritmetik olarak hesaplanabilen bir hukuk devleti dökülme manzarası sunuyor önümüze.

AİHM her sene taraf devletler hakkında mahkemenin verdiği kararları maddeler bazında istatistiki olarak bir rapor halinde yayınlıyor ve bu rapor Türkiye devletinin Rusya ile beraber en çok insan hakları ihlali gerçekleştiren ülke olduğunu gösteriyor.

AİHM’in kararlarını, yönünü beğenmiyorsanız yapacağınız şey Avrupa Konseyi’nden çekilmektir; çekilmiyorsanız AİHM kararlarını uygulayacaksınız, nokta.

Altında Türkiye devletinin de imzası olan yani bizi bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi aynen şöyle:

“AİHS Madde 46:

1.Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin kesinleşmiş kararlarına uymayı taahhüt ederler.

2.Mahkeme’nin kesinleşmiş kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne gönderilir.”

Birinci Maddedeki “taahhüt ederler” ibaresini ben italik ve koyu yazdım.

Türkiye devleti AİHM kararlarını uygulamayı........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play