We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yaşamdan öyküler

3 0 0
30.08.2021

Hayatı biraz incelesek kendi hayatımızdan bile çok sayıda öykü çıkar.

Bu bağlamda öyküleri düzenleyenlere teşekkür etmeliyiz.

Selçuklu sultanlarından biri şiir yazmaya merak sarmış. Almış eline kağıdı kalemi.

Bir şeyler karalamış. Günlerce uğraşmış, didinmiş. Kendince bir küçük divan oluşturmuş. Devrin en ünlü şairini huzura davet etmiş. Ziyafetler hazırlanmış. Daha sonra padişah şaire kendisinin de şair olup olamayacağını sormuş. Ünlü şair şöyle bir iç çekip cevap vermiş.

- Olur tabii ki devletlum. İnsan istedikten ve uğraştıktan sonra neden olmasın.

Padişah çok sevinmiş. Hemen hizmetkarlara emir verip divanını getirtmiş ve şaire sunmuş.

-Bak hele bizim divanımız nasıldır?

Şair şöyle bir bakmış, okumuş ve padişaha

"Şurası eksik, burası fazlalık, şu beyitte kalıp bozulmuş, bu beyit anlaşılmıyor filan. Diyerek izahata başlayınca padişah kükremiş:

- Alın şu densizi ahıra kapatın aklı başına gelsin!

Hemen koşup ünlü şairi yaka paça sarayın ahırına kapatmışlar. Padişah gel zaman git zaman şairi ahırda unutmuş. Aradan üç yılı aşkın zaman geçmiş. Padişahın tekrar şairlik damarları kabarmış.

Uğraşmış, didinmiş bir küçük divan daha hazırlamış…

Adamlarına sormuş “Filan şair nerdedir?”........

© Anayurt


Get it on Google Play