We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Deizm nedir?

3 0 0
05.10.2021

21.Yüzyılda insanlık tarihinde yeni ufuklar açılacak, binlerce yıldır insanlığı etkileyerek sayısı bilinmeyen cinayetlere, toplu katliamlara neden olmuş çok sayıda tabu yıkılacaktır.

Bunlardan birisi de dinlerdir.

Çünkü dinler ve din savaşları öylesine vahşi katliamlarla tarihte yer almışlardır ki, insanlığın bunları görme, sorgulama, yinelenmesini önleme zamanı gelmiştir.

İnsanın yaratılış serüveninden sonraki süreci, yaratılış felsefesine uygun olarak devam ettiğinden, yaratıcı tarafından özgürlüğüne sınırlama getirilmemiştir.

Zulüm işte özgürlüğün ortaya çıkardığı bir olgudur.

İnsanoğlu bazen öylesine sapıtmıştır ki Tanrı elçileri aracılığı “programlar” yollamak gereğini duymuştur.

Bu programlar uyarıcı ve yol gösterici nitelik taşıyan “Sühuflar” ve “Kitaplar”dır

Göksel programın çerçevesi içinde Âdem Peygambere 10, Şit Peygamber’e 50, İdris Peygamber’e 30, İbrahim Peygamber’e 10 Sühuf gönderilmiştir.

Bu Sühuf’lardan günümüze kalan yoktur.

İnsanoğluna bu uyarılar yetersiz gelmiştir.

Özgür nitelikle yaratılan insan, bu özgürlüğü “isyan” olarak algılamıştır.

Göksel program bu kez kitaplar halinde yollanmıştır.

Davut Peygamber’e Zebur, Musa Peygamber’e Tevrat, İsa Peygamber’e İncil ve Muhammed Peygamber’e Kuran yollanarak, kitapların içeriklerinin tebliği........

© Anayurt


Get it on Google Play