We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Osmanlı paralarının eritilmesi doğrumu?

4 0 0
20.03.2019

Osmanlı İmparatorluğunun son 6 padişahı yani hicri 1255 yılı altındaki padişahlara ait paraların koleksiyonu ve satışının yasak olması nedeniyle, bu döneme ait binlerce gümüş ve altın paranın hurda olarak eritilmesi tarihimizi yok etmek değil midir? Bu eritilen paralardan hediyelik eşya ve takı sektöründe ham madde olarak kullanıldığı biliniyor. Son 6 Osmanlı padişahı öncesine ait paraların koleksiyonunu yasaklayan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun'unun 1982 yılında dönemin Milli Güvenlik Konseyince çıkartıldı ve günümüze kadar da değişmeden geldi. Yönetmelik değişikliği ile hatta kısıtlamalar bile oldu. Yazma eserlerde son 100 yıldan büyük olgular tescile tabi tutuldu. Böylece yasak kapsamı arttı ve hala 1839 yılından önceki altın ve gümüş paralarımızın eritildiği bakandan saklanmakta. Bakanlıkta ki sağ ve sol kafalar yasakçılıktan yana ve onların beyinlerinde sadece yasakla tarih kurtarılır düşüncesi var. Vaaah vah ki vah, YASAKLA değil demokrasi ile yani özgürlükle her şey güzelleşir. Siz sarraf olsanız 30 tane Bizans altını gelse bunları almayacak sarraf var mıdır? Yasak yüzünden tek alıcı ve kral müzelerin bu altın paralara altın değerini bile vermediği ortamda paranızı da 5-6 ay sonra alıyorsanız siz olsanız eritip hemen

paraya dönmez misiniz?

Kanunun fayda yerine zarar verdiğini ortada. Bu yüzden acilen yeni bir düzenlemeye ihtiyaç........

© Anayurt