We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Popüler kültür

4 0 0
24.03.2019

Sevgili okurlarım, günümüzde tüm dünyayı ve Türkiye’yi de bütünüyle egemenliği içine almış durumda olan popüler kültür, çevremizdeki tüm yaşamdır.

Bir ürün veya olgunun popüler kültür alanına girmesi için, onun çok yaygın bir şekilde ve benzerleri arasından özgürce seçilmiş olması gereklidir.

Popüler kültür incelemelerinde, çok kullanılan bir tanım, popüler kültürün çağın ruhunu yansıtmadaki işlevselliğidir. Popüler kültür genelde bir ticari amaçlı olduğu için, popüler kültürün üreticileri, çağın ruhunu yakalamak zorundadırlar.

Çünkü ürettiğini en fazla gelir getirecek biçimde satacaktır, kara geçmek amacı gütmektedir. Bu nedenle de popüler kültür kalitesizdir. İşin içine geniş halk kitleleri girince, doğal olarak hem seviye düşüyor, hem de temel hak ve özgürlüklerden sapma olasılıkları artıyor. Onun için yukarıda belirttiğim gibi, popüler kültür kalitesizdir. Kültürün en iyi ve en değerli yönünü değil, ticari, özensiz ve emek verilmemiş yönünü yansıtır. Dolayısıyla incelenmeye değer ürünler, olgular değil, zorunlu olarak........

© Anayurt