We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kilis milletvekilleri

3 0 0
17.09.2021

Sevgili okurlarım, 19 yıl öne (28 Ağustos 2002) tarihinde Kent Gazetesinde yayınlanan köşe yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Seçimle Yasama Meclisine tayin edilen kimseye milletvekili denir. Eskiden milletvekili yerine “mebus” yani “Milletçe gönderilmiş kimse” anlamına gelen terim kullanılırdı.

1876 Anayasa’sında ise “Heyeti Mebusan” denirdi.

Milletvekili sözcüğü ilk defa 1961 Anayasası’nda kullanıldı. 1961 Anayasası’nın 5. maddesinde Büyük Millet Meclisi üyelerinden her birinin yalnız kendi seçen ilin değil, bütün milletin vekili olduğu hükmü yer aldı.

Milletvekilleri TBMM’nin diğer üyeleri gibi, seçildikleri bölgeyi ve kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler.

Seçim yoluyla iş başına gelen milletvekili denilmesinin sebebi ise; seçimle bu gibi kimselere, seçmenler tarafından özel hukukta görüldüğü gibi vekalet verildiğinin kabul edilmesidir. Seçim sonucu, seçmenin vekaletini alan milletvekili, parlamentoda milleti temsil eder.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden bu güne kadar (28 Ağustos 2002) Kilis parlamentoda........

© Anayurt


Get it on Google Play