We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kanunlar ve yönetmelikler yargıyı yavaşlatıyor

1 0 0
23.08.2021

16 Ağustos tarihli yazımda bir duruşma tutanağından alıntı yapmış, yorumlarımı eklemiştim:

“G. D. Gerekçesi bilahare (daha sonra) yazılacak kararda açıklanacağı üzere,

“Davacının (Yöneticisi olduğum şirket) davasının mahkememizin görevsizliği nedeniyle usulden reddine,

“Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli Ankara Tüketici Mahkemesine tevzii için Ankara Hukuk Mahkemeleri Tevzi Müdürlüğüne gönderilmesine,

“Dair tarafların yokluğunda Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen Karar açıkça okunup usulen anlatıldı, 30.12.2020”

Eklediğim yorumlar: 12 Ağustos günü Davacı şirket temsilcisi (yardımcım) Mahkemeye giderek çalışanlara basit bir soru sordu: “Gerekçeli Karar yazıldı mı?” Aldığı cevap da basit olması gerekir iken bakınız ne oldu: “Evet yazıldı, ama talep olmadığı için tebliğe........

© Anayurt


Get it on Google Play