Küresel ısınma dünyayı etkisi altına aldı. İklim değişikliği etkisi; seller, yangınlar, aşırı sıcak ve soğuk hava olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın alt üst olmuş dengesi bizlerin de dengesini alt üst ediyor.

Dünya iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçti, gezegeni kurtarmak adına adımlar atıldı. Küresel ısıtma ve kirlilik faktörü en yüksek fosil kaynağı olan kömürden çıkış adımları hızlandı.

Bizde bu durumlar maalesef geriye işliyor. Bütün doğal güzelliklerimizi katletmeye yemin etmiş gibiyiz. Afyon’nun Dinar ilçesinde kurulması planlanan kömür santrali Dinar’ı yok edecek. En verimli tarım arazilerimizden Büyük Menderes Havzası’nı besleyen ve Nitelikli Doğa Koruma Alanı statüsündeki Karakuyu Sazlıkları kömür madeninin kurulacağı alanda yer alıyor.

WWF-Türkiye, “Dinar’ın Doğal Varlığı ve Kömür Tehdidi: Bölgede Planlanan Kömür Madeni ve Termik Santralin Olası Etkileri” adlı bir rapor yayımladı. Raporda kömür madeni ve termik santralin bölgeye vereceği zararlara dikkat çekiliyor.

Çalışma, Dombayovası bölgesinde keşfedilen kömür rezervinin değerlendirilmesi amacıyla planlanan kömür madeni ve 500 MW gücündeki termik santralin söz konusu alandaki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerinde neden olabileceği baskıya dikkat çekiyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Can Bilgin tarafından hazırlanan raporda ortaya konan bulgular, madencilik ve termik santral işletmelerinin hesaba katılmayan maliyetlerinin, kömüre yatırım yapmanın ekonomik boyutundan çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Bilgin konuyla ilgili “Dinar, Karakuyu Sazlıkları özelinde ulusal önemde bir sulak alanı ve ekosistemi barındırıyor. Sağladığı hizmetler ve barındırdığı türler ile bu doğal varlığın, sulak alan yönetim planındaki hatalı yaklaşım ve uygulamalar nedeniyle hâlihazırda baskı altında olduğu görülüyor. Bölge, kömür madeni ve termik santralin yaratacağı ek yükü kaldıramaz” İfadelerini kullanıyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Sabuncu da “Bu rapor bize toprağın üstünün de en az altı kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Türkiye’de enerji sektöründe 2053 yılına ilişkin net sıfır hedefi doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacı olduğu ortada. Yatırımları planlarken yalnızca yatırım maliyeti ve getirileri değil, bölgedeki ekolojik, ekonomik ve toplumsal etkileri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dinar örneği üzerinden yürüttüğümüz çalışma, yerli kaynaklardan da olsa kömürden elektrik üretiminin ekonomik olmadığını gösteriyor. Zira kömürün çıkarılması ve yakılması için feda edilecek doğal varlığın değeri, elde edilecek kazanımdan çok daha yüksek. Doğacak sağlık etkileri de düşünüldüğünde fatura daha da kabarıyor” diyerek bu katliamın durdurulmasını istiyor.

Karakuyu Sazlıklarında toplam 138 farklı kuş türü bulunuyor. Ulusal statüsü tehlike altında olan Pasbaş Patka ördeğine de ev sahipliği yapan sulak alanın kömür madeni ve termik santralin yaratacağı kirlilik ve su kullanımı baskısına dayanması olanaksız.

Karakuyu Sazlıkları’nın sunduğu 11 hizmetten içme suyu, tarımsal sulama, karbon tutma ve rekreasyonel hizmetlerin yıllık değeri 5,7 milyon Euro’dan fazla.

Karbon fiyatı, sağlık maliyeti ve tarımsal üretim kaybı gibi dışsallıkları da dikkate alındığında santralin kamu maliyesine yükü: 642 milyon ila 1,4 milyar Euro

Termik santral ve kül depolama alanı normalde tarım ve benzeri iş kolları için ayrılmış 154 hektar araziyi işgal edebilir.

Santralin işletmeye geçtikten sonra kâr etmesi için gereken süre: 18 yıl

Santralin net sıfır hedefine uyumlu tek alternatif olan %90 karbon yakalama teknolojisi ile hayata geçirildiği durumda 30 yıllık işletme ömrü sonunda edeceği zarar: 230 milyon Euro

Doğaya ve insanlığa hiçbir faydası olmayan bu hatadan bir an önce dönülmeli.

QOSHE - Kömür madeni geri dönüşü olmayan yara açacak - Ezgi Bardak
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kömür madeni geri dönüşü olmayan yara açacak

7 0 0
12.08.2022

Küresel ısınma dünyayı etkisi altına aldı. İklim değişikliği etkisi; seller, yangınlar, aşırı sıcak ve soğuk hava olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın alt üst olmuş dengesi bizlerin de dengesini alt üst ediyor.

Dünya iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçti, gezegeni kurtarmak adına adımlar atıldı. Küresel ısıtma ve kirlilik faktörü en yüksek fosil kaynağı olan kömürden çıkış adımları hızlandı.

Bizde bu durumlar maalesef geriye işliyor. Bütün doğal güzelliklerimizi katletmeye yemin etmiş gibiyiz. Afyon’nun Dinar ilçesinde kurulması planlanan kömür santrali Dinar’ı yok edecek. En verimli tarım arazilerimizden Büyük Menderes Havzası’nı besleyen ve Nitelikli Doğa Koruma Alanı statüsündeki Karakuyu Sazlıkları kömür madeninin kurulacağı alanda yer alıyor.

WWF-Türkiye, “Dinar’ın Doğal Varlığı ve Kömür Tehdidi: Bölgede Planlanan Kömür Madeni ve Termik Santralin Olası Etkileri” adlı bir rapor yayımladı. Raporda kömür madeni ve termik santralin bölgeye vereceği zararlara dikkat çekiliyor.

Çalışma, Dombayovası bölgesinde keşfedilen kömür rezervinin değerlendirilmesi amacıyla planlanan kömür madeni ve 500 MW gücündeki termik santralin söz konusu alandaki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerinde neden olabileceği baskıya dikkat........

© Anayurt


Get it on Google Play