We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dini Satmanın Çeşitleri

4 0 0
01.01.2021

Allah Teâlâ bizleri bu dünyaya imtihan için göndermiş, bizlerin iman ve salih amellerle tekrar cennete layık hale gelmemizi irade etmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde “dünya ahretin tarlasıdır” buyurmuşlardır. Dünya ancak ahiret hayatına yükselebileceğimiz bir merdiven yapıldığında kıymetlenir. Salih bir Müslüman tüm imkânlarını dini için seferber eder, canından ve malında harcayarak cennete ve cemalullaha kavuşur. Ne var ki imtihan için geldiğimiz şu dünyada bazen bunun tersi de olmakta, bazı gafil hatta hain kimseler dinlerini satarak karşılığında dünyalarını imar etmeye çalışmaktadırlar. Peygamber Efendimiz bu tür kimselerin dine vereceği zararı şu veciz hadis ile beyan etmiştir: “Koyun sürüsüne dalmış iki aç kurdun, sürüye vereceği zarar; kişinin mal ve mevki (servet ve şöhret) kazanma hırsının, dinine vereceği zarardan kesinlikle daha ağır değildir.” (Tirmizi, Zühd, 43)

Bu aç kurtlar özellikle ilim ve devlet ricali olursa onların dine olan zararı kat kat artar. Zira bu iki kesim ilahi ahkâmı değiştirmeye, unutturmaya, önemsizleştirmeye çalışmada daha çok imkâna sahiptir. Bu melun işi bilerek ve isteyerek yapanlar Allah muhafaza dinden çıkmış olurlar, bununla beraber menfaatleri uğruna ilâhî ahkâmı gizleyen din adamları da büyük bir cezadan kurtulamazlar. İmam Rabbani hayatında bu her iki kesim ile de amansız bir mücadeleye girişmiş, dini değiştirmek gayesi ile yola çıkan Ekber Şah ve onun “saray uleması” ile mücadele etmiş bu hususta hapislerde yatmıştır. O ilminin gereğini yapıp İslam’ı savunurken, bir kısım ilim adamı kılığındaki aç kurtlar ise verdikleri yalan yanlış fetvalar ile “Din-i ilahi” denilen uyduruk dine payanda olmuşlardır. Bugün de bazı çevreler kendilerince başka bir “din-i ilahi” uyduramaya çalışmaktadırlar. Şeriatı olmayan, haram helal sınırları son derece geniş, her şeyin mübah olduğu bu uyduruk dinin mensubu sapkın güruha göre İslam’ın çoğu hükmü tarihseldir, yani faiz, tesettür, evlenme, boşanma, miras gibi konularda İslam’ın ahkâmı o zaman için geçerlidir, bugün bu konularda biz kendi keyfimize göre uygulamalar yapabiliriz!

Vazifesi İslam’ın daha iyi........

© Altınoluk


Get it on Google Play