We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bir Vakıf İnsan: Gönenli Mehmet Efendi

2 0 0
01.01.2021

Bundan tam 30 yıl önce, bu dünyadan bir Gönenli Mehmet Efendi geçti.

88 yıllık hayatını Kur’ân ve İslam hizmetine adayan...

Kur’ân hizmetini vatan sathına yayarak, aç ve müştâk gönülleri gergef gergef Kur’ân aşkı ile dokuyan...

Cemaat ve tarîkat ayırt etmeden nerede bir Kur’ân hizmeti var ise oraya koşturan...

Her zaman ve zeminde insanlara ümit aşılayan...

Olumsuz şartlar altında dahi itidali elden bırakmayan...

Cemiyetin gidişatından kendini mes’ûl hissederek; dertlisi, hastası, meczubu ve muzdaribi ile ayrı ayrı ilgilenen bir vakıf insan: Reisü’l Kurrâ Gönenli Mehmet Efendi

Kur’ân - ı Kerîm tahsili için Anadolu’dan kalkıp İstanbul’a gelen bir genç yoktur ki yolu Gönenli Mehmet Efendi ile kesişmesin. Merhum hocamızın kapısını çalıp da eli boş dönen bir hafız var mıdır? Sanmıyorum. Hele bir de karşısındaki gençte hafızlık istidadını görmüş, derin firasetiyle muhatabının azim ve kararlılığını hissetmişse...

“Senden bir kimse yardım umdu mu sakın boş çevirme. Senin ihtiyacın olduğu zamanda Rabbin sana gönderir, verir. Bu alışveriş, Rabbinle aranda olan alışveriş ne güzeldir.’’

Gönenli Hocamızın bu hikmetli sözü, kendisini ve hizmet anlayışını özetlemede oldukça mânidardır.

Sevenlerinin ve talebelerinin ifadesiyle, tek başına bir nesil yetiştiren bu kıymetli zâtın hayatını okuduğumuzda bitmek tükenmek bilmeyen bir hizmet enerjisi, mazeret kabul etmeyen bir hizmet anlayışı olduğunu görüyoruz.

Günde 8 – 10 camide vaaz veren bir hocaefendi düşünün... Adrese teslim, sır ve hikmet yüklü sohbetleri ile cami içinde gönülleri tenvir ederken, cami avlusunda da insanların dertlerini sıkıntılarını teker teker dinlesin, hastanın, garibin, muzdaribin müşkilatını gidermek için bir baba şefkatiyle gayret göstersin...

Gönenli Mehmet Efendi’nin üslûbu her zaman sevdiren, her dâim ümit veren, asla dışlamayan, günaha olan nefretini hiçbir zaman günahkâra taşımayan şefkatli bir üslûp...

Merhum hocamızın, vaazını dinlemek için camiye gelen cemaatine: “Ne mutlu size! Buraya geldiniz ya,........

© Altınoluk


Get it on Google Play