We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Namaz Rahmânî Nefes Almaktır

3 0 0
01.01.2021

Allah’ın rahmeti her daim üzerimizdedir; bir an bile kesilse âlem hayattan mahrum kalır. Nasıl ki Allah’ın rahmetine her an muhtaçsak, bu ilahi rahmetin kaynağı olan Rasûlullah Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm’e olan daimi muhabbetin kalbimizde olmasına da aynı şekilde muhtacız.

Tüm mevcûdat O’nun Rahmânî nefesiyle hareket eder. Cümle yaratılmışlar her an Rablerine ibadet halindedir. Cümle mevcûdat ilâhî ilimle dolup taşmaktadır. Her şey varlığın birliğini kutlar. Bütün mevcudat bu ahenk içinde Cenab-ı Allah’ın varlığının delillerini sunar. Allah, Rahman Suresi’nde şöyle bildirir: “Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi O’ndan isterler. O her an yeni bir tasarruftadır.” (Rahman, 29)

Yaratılış anında Allah, Âdem’e Kendi Rahmaniyet nefesiyle ruh üfledi. Bizzat Allah’ın ifade buyurmasıyla bu Kur’ân’da şöyle geçmektedir: “Onu şekillendirdiğimde ve ruhumdan üflediğimde…”, o anda insanın özü, yani esas tabiatı zâhir oldu. İnsan sûretinde ilâhî bir varlık halini aldı ki bu sûret ona ilâhî uyumu, sentezi yakalama imkânı verdi. Rahmaniyet nefesi ve ilâhî sıfatların kendisine lütfedilmesiyle Âdem halife, Hakk’ın yeryüzündeki temsilcisi oldu.

Seyyid Hüseyin Nasr insanın ilahî tabiatı ve evrendeki yeriyle ilgili muazzam bir tarif yapmıştır: “İnsanoğlu tabiat için bir rahmet kanalıdır; insan manevî hayata aktif katılımıyla tabiata ışık saçar. İnsan tabiatın nefes aldığı ve can bulduğu ağızdır. İnsan ve tabiat arasındaki bu sıkı bağ nedeniyle insanın batınî halleri zahirî düzende yansır. Şayet veliler ve arifler olmasaydı tabiat onu aydınlatan ışıktan ve onu canlı tutan havadan mahrum kalırdı. Bu, neden insanoğlunun manevî varlığı karanlık ve kaos içinde olduğunda tabiatın da ahenk ve güzellikten dengesizlik ve düzensizliğe döndüğünü açıklamaktadır.”

“İnsana indirilen vahiy (Kur’an), kendisi de bir Kitab olan kozmik Vahiy’den ayrılamaz. İslam, insanı tabiattan ve tabii ilimleri marifetten ve tabiatın metafizik boyutundan ayırmayı reddederek, kâinata dair bütüncül bir görüşü korumuştur ve kozmik ve tabii düzenin damarlarında ilahî rahmet akışını görmektedir.” İnsan vücutlarının Allah ile ilk rabıtaları Rahmânî Nefes’ledir.

Rahmânî Nefes, kaynağından çıkmaktadır. O kaynakta saflık, hoş bir rayiha vermektedir; o koku ilâhî varlığın güzel kokusudur.

Mesnevi-i Şerîf’te ilâhî kokunun gizli varlığının........

© Altınoluk


Get it on Google Play