We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Islah Edici Ol

4 0 0
01.01.2021

Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde biz kullarına iman etmeyi ve ıslah edici olmayı emrediyor.1 İmanın yayılması ve ıslâhın gerçekleşmesi için peygamberler ve kitaplar gönderdiğini bildiriyor.2 İmanı biliyoruz, peki ıslah nedir? Islah, asıl hâlinden, yaratıldığı durum ve gâyeden farklılaşmış ve bozulmuş bir şeyin bozukluğunu gidermek, onu tekrar aslına uygun hâle getirmek, tamir etmek, düzeltmek ve iyilik etmek gibi anlamlara geliyor. İyi olan şeylerin önünü açmak, kötü olan şeylerin önüne geçmek de ıslâhın bir parçasıdır.

Allah (c.c) insanı en güzel kıvamda mükemmel bir şekilde yaratır. Ancak bu kevn ü fesâd âleminde zamanın ilerlemesiyle her şey gibi insanda da bazı yıpranma, aşınma ve bozulmalar meydana gelir. Allah Teâlâ ise her şeyin yaratılışa uygun olmasını ve yaratılıştan sapan, bozulan şeylerin düzeltilmesini, sâlih hâle getirilmesini ister.

Bu sebeple ıslah faaliyetleri çok büyük bir önem arz eder.

İnsanın bedeninde, maddî ve mânevî hayatında, beşerî münâsebetlerinde ve yaşadığı yeryüzünde meydana gelen her türlü bozulmanın derhâl ıslâhına, düzeltilmesine yönelmek gerekir.

İnsan bu dünyadan ebedî âleme bozulmuş bir vaziyette gitmemelidir. Elinden geldiği kadar kendini düzelterek ilk yaratıldığı sâfiyete yakın bir sûrette Rabbinin huzuruna çıkmalıdır. Sâlihlerden olmak işte bu anlama gelir. Yani insanın kendini düzelterek Allah’ın istediği kıvama yaklaşması. Bunun ne kadar önemli olduğunu şu âyetten anlıyoruz: “Herhangi birinize ölüm gelip de: «Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip sâlihlerden olsam!» demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın.”3 Demek ki ölüm geldiğinde insanın içinde kavrulacağı en büyük pişmanlık, sâlih bir kul olamamaktır.

Bu mühim ıslah faaliyetini öncelikle Allah Teâlâ kendisi yapmaktadır. Zira O bize, insanı ve onun yaşadığı yeryüzünü ıslah ettiğini bildirir. Allah (c.c), insanda sonradan meydana gelen bozulmaları giderir ve onun hâlini düzeltir.4 Yüce Rabbimizin yeryüzünü ıslah etmesi ise oraya peygamberler göndermesi, delillerini açıklaması ve kullarına bol bol nimetler ihsan etmesidir.5

Bunun yanında Cenâb-ı Hak peygamberlerini yeryüzüne ıslah vazifesiyle gönderdiği gibi kullarından yetkin olanlardan da bunu istemiş ve ıslah için gayret edenlere büyük bir ecir vaad etmiştir.6 Bunun zıddı olan ifsadı da şiddetle yasaklamıştır.7

İnsanların, hayvanların, bitkilerin fıtratını bozan, bilumum yeryüzünde fesat çıkarıp bozgunculuk yapanları tehdit etmiştir.

ÖNCE KENDİNİ ISLAH........

© Altınoluk


Get it on Google Play