We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“O Hazreti Sâmi’dir”

5 0 0
01.02.2021

1895-1974 yılları arasında yaşayan Mahir İz
Hoca, Osmanlının son dönemlerine kavuşmuş bir münevver olması itibariyle pek çok ilim adamı ve şeyh efendilerle görüşme ve birlikte olma imkânına sahip olmuştur. Aynı zamanda seyyid olan Mahir İz Hoca, 49 yıl Edebiyat öğretmenliğinin yanında 10 yıl da Yüksek İslam Enstitüsünde hocalık yapmıştır. Yüksek İslam Enstitüsünde hocalık yaptığı yıllarda, Tasavvuf derslerine de girmiştir. Mahir Hoca, enstitüde okutulmak ve umumun istifadesine sunulmak üzere “Tasavvuf” isimli bir kitapta kaleme almıştır. Yaşadığı dönemlerde büyük zatları ziyaret edip kendilerinden istifade etmeye önem veren Mahir İz, uzun yıllar herhangi bir yola intisap etmemiştir. Ömrünün sonuna doğru ilahi bir cezbe ile yolları Sâmî Efendi ile kesişmiştir. Sami Efendi’ye çok ayrı bir muhabbet besleyen Mâhir İz, üstadının ne kadar etkisi altında kaldığını şu sözüyle ortaya koymaktadır: “Biz devr-i padişâhiden beri nicelerini gördük. O, Hazreti Sâmi’dir.”

Mâhir Hoca, Yılların İzi adlı eserinde intisâbından şöyle bahsetmektedir:
“İlmin kıyl ü kalini her zaman bir noktada toplamak kabil olmadığından, hiçbir zaman ilmî tedkîkten geri kalmamakla beraber; hakikat-i mahza’ya vukuf ancak ehlinin irşadı ile mümkün olabileceğine inanırım. İşte bu sebeptendir ki, yakazadışı bir işaretle süllem-i irâdemi semâ-yı mârifete mîrac için feyz-i Sâmi’ye rapt eyledim.”

Zaman zaman talebelerine, intisâbından bahsederken: “Bir rüya gördüm. Bu rüyada bir işâret vaki oldu. Ve o işâret üzerine ziyâretine gittim Efendi’nin. Giderken kafamda bir takım istifhamlar vardı. Bir takım sualler vardı içimde. Vardım, sohbetlerine katıldım. Zâhiren bir şey söylemediğim halde, zihnimdeki suallerin hepsine cevap aldım orada, huzurda. Onun üzerine bende bir teslimiyet hasıl oldu. Kendiliğinden oldu ve elhamdülillâh ben teslim oldum” şeklinde açıklama yapmıştır.

Mâhir Hoca’nın pek fazla detayına girmediği, Sâmî Efendi Hazretlerine intisâb........

© Altınoluk


Get it on Google Play