We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hz. Yusuf ve Hz. Musa -1- (Etno-Psikolojik Bir Karşılaştırma)

3 0 0
02.11.2020

Yazımızda Hz. Yusuf (as) ve Hz. Musa (as) arasındaki benzerlik ve ayrılık arz eden yönleri Mısır’da görev yapmaları merkezinden hareketle mukayeseli bir metotla 43 madde halinde göstermeye çalışacağız. Bunu yaparken yeri geldikçe bu iki peygamberin etno-psikolojik açıdan kişilik profillerini anlamaya çalışacağız. Her şeyden önce baştan şunu ifade etmek gerekir ki iki peygamberin aile silsilesi Hz. Yakub’da (as) buluşur. Hz. Musa (as) Levi kabilesinden olup Hz. Yakub’un (as) oğlu Levi’nin soyundan gelir.1 Mısır kadîm gelenekte medeniyetler beşiğidir. Klasik Samî dillerinde Mısır kelimesi “Mâsar” kökenli olup, kale, sur gibi manalara gelir.2

“Mümin müminin aynasıdır”3 hadis-i şerifinden hareketle bir peygamber üzerinden onun geldiği toplumun insan profili olarak genel kişilik yapısını okumanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz. İşte bu bağlamda Mısır’ın iki peygamberi Hz. Yusuf (as) ile Hz. Musa’nın (as) üzerinden devirlerindeki Yahudi kişilik profilini okuyup anlamak ve o kişilik yapısının günümüze epigenetik olarak nasıl ve ne ölçüde tevarüs ettiğini ala kaderi’l-istita’a görmek, daha doğrusu anlamak istiyoruz.

Bilindiği gibi genetik miras, maddî ve manevî olarak nesilden nesile geçer. Milletlerin din, inanç, kültür gibi yapıları bile bu kevnî kanuna göre sonraki nesillere aktarılır.4 Buna psikolojide “epigenetik” adı verilir.5 Buna örnek olarak Hz. Yakub’un (as) oğullarını verebiliriz. Hz. Yusuf’u (as) öldürme vahşetine cesaret eden on kardeşi, Hz. Yakub (as) peygamber olmadan önce, Hz. Yusuf ve Bünyamin ise peygamber olduktan sonra doğmuşlardır. Bu on kardeşle iki kardeş arasındaki kişilik profilinin oldukça farklı olduğu herkesin malumudur. Ayrıca her iki grubun anneleri de farklıydı.

Yazımızı hazırlarken ister istemez mukâyesesini yapmaya çalıştığımız bu iki peygamberin özelde Yahudî, genelde Kıptî (Mısırlı) karakter yapısını, mütevazı bir çabayla, hatta iddiasız bir şekilde epigenetik miras olarak nasıl etkilediğini de anlamaya çalıştık. Mısır’da ve özellikle Yahudilerde çağdan çağa, nesilden nesile aktarılan birtakım pisko-genetik, ırsî etkileri bugün de bir şekilde görmek mümkündür diye düşündük. Fakat yazımızda temel olarak bu konudan ziyade iki peygamber arasında benzeşme ve ayrışma aksı üzerinde mukayeseler yapmaya çalıştık. Şimdi bu iki peygamberi mehvâ emken çok yönlü olarak mukayese edelim.

- Bilindiği gibi Hz.........

© Altınoluk


Get it on Google Play