We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hz.Yusuf(a.s.) ve Hz.Musa(a.s.) -4- (Etno-Psikolojik Bir Karşılaştırma)

6 0 0
01.02.2021

Dört sayılık yazımızın sonuncusunu Hz. Yusuf (as) ve Hz. Musa (as) arasındaki mukayeseli bir metotla ele aldığımız ayrılık arz eden yönleri bitiriyoruz.

* Hz. Musa’da (as) bir tokatta adam öldürecek kaba güç varken,1 Hz. Yusuf’ta (as) güzellik etkisi baskındı ve daha sanatlı, ince-zarif, yumuşak bir güç söz konusuydu.2

Sert güç-yumuşak güç; yerine göre ikisi de çok önemli olmakla birlikte “velev künte fazzan galize’l-kalbi lenfaddu min havlike” ayetine göre, yumuşak güç daha toplayıcı ve toparlayıcıdır.3 Hz. Yusuf (as) döneminde Mısır sanat, edebiyat açısından çok gelişmişti ve orada yumuşak güce ihtiyaç vardı. Ancak Hz. Musa (as) zamanında Yahudi inkârcılık, yıkıcılık ve isyankârlığının karşısında sert gücün önemi de ihmal edilemez bir gerçekliktir. Günümüzde olduğu gibi!

* Hz. Yusuf’un (as) ayrılığında babası ön plandaydı. Bu celâl arkeli bir ayrılıktı, bu yüzden baba-oğulun kavuşması 30 yılı aldı.

Hz. Musa’nın (as) ayrılığında annesi ön plandaydı. Bu cemâl arkeli bir ayrılıktı ve bu yüzden ana-oğul kavuşması günlerle ifade edilebilecek kısa bir sürede oldu.

İlahî takdir gerçekten pek çok hikmetlerle doludur.

* Hz. Yusuf (as) ilk vahyi kuyunun dibinde erken-ergen döneminde aldı “ve evhayna ileyhi letünebbiünnehum bi emrihim hâzâ ve hum la yeş’urûn”.4 Hz. Musa (as) Medyen’de belli bir süre kalıp evlendikten sonra Tûr’da ilk vahyi aldı.5

* Tasavvufî tekâmül seyri itibariyle bakıldığında, sanki;

a- Hz. Yusuf’un (as) durumu önce meczûb sonra salik yani sâlik-i meczûb gibi

b- Hz. Musa’nın (as) ise, önce sâlik sonra meczûb yani meczûb-ı sâlik gibi oldukları görülür.6

* Hz. Yusuf (as) zamanındaki yöneticiye Kur’ân el-Melik derken,7 Hz. Musa (as) zamanındaki yöneticiye Firavun der.8 Hz. Yusuf’un (as) meliki imana yakın veya mü’min, Hz. Musa’nın (as) Firavun’u kâfirdi.9

* Hz. Yusuf (as) peygamber çocuğu idi,10 Hz. Musa (as) peygamber çocuğu değildi.

* Hz. Yusuf (as) peygamber damadı değildi, yani eşi normalde köken itibariyle mânevî karizması olmayan biriydi. Hz. Musa (as) peygamber Hz. Şuyab’ın (as) damadı idi.11 Yani peygamber kızlarıyla evliydi.

* Hz. Yusuf’ta (as) rüya eksenli bir donanım ve yapılanma varken12 Hz. Musa’da........

© Altınoluk


Get it on Google Play