We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Muhatap Olma Sünneti

7 0 0
01.02.2021

İslam’ın insanlar arası ilişkilerde bizden istediği tavır, insanın eşref-i mahlûkat olduğu hakikatini hissederek hareket etmemizdir. İslam toplumunda insanların en değerlisi en takvalı olanıdır. İnsanlara değer vermek, onlara şefkatle yaklaşmak, toplumdaki statülerine bakmadan onlarla ilgilenmek ve onları muhatap almak takvanın bir gereğidir. Muhatap aldığınız kişilere güler yüz göstermek, onlara iltifat etmek, onların gönüllerini almaya çalışmak da uhuvvet ve kaynaşmayla ilgili sünnetlerdendir. Bilhassa gönül insanları bu sünnetlere çok riayet ederler.

Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem’in yaşantısına baktığımızda, insanların kendilerine değer verilmediği hissine kapılmalarına neden olacak davranışlardan
uzak durduğunu görüyoruz. Bu anlamda kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamızı yasaklamış; kendimiz için istediğimizi ise kardeşimiz için istemeyi imanımızın kemal göstergesi saymıştır. Hayatının her döneminde insanları muhatap almış ve onlara değer vermiştir. Öyle ki; “Hanginiz bu kavmin efendisi?” diye sorulmasını gerektirecek kadar halkla içli dışlı olmuştur.

Sevgili Peygamberimizin hayatının genelinde, insana sevgi ve ilginin muhteşem tezahürleri ile karşılaşırız. Abese Suresi’nde bahsedilen âmâdan yüz çevirmek ile ilgili vakıada ise istisnai olarak, insanlığa bir mesaj vermek için Allahü âlem böyle bir olay yaşanmıştır. Haşa ki Efendimiz bilerek veya isteyerek bir hata yapmış değildir. Tefsirlerde Sevgili Peygamberimizin o zatı gördüğünde; “Kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı şahsa merhaba!” diyerek onun gönlünü aldığı ifade edilmiştir. Bu ayette Peygamber dahi olsa kardeşine yüz çevirdiği takdirde Allah Teâla’nın uyarısına muhatap olacağı insanlara hatırlatılmıştır.

Sevgili Peygamberimiz, bütün insanların Allah’ın kulu olduğunu en derinden idrak ettiği için, yaşlı bir nineden, üç yaşındaki çocuğa kadar hemen herkesi kendisine muhatap kabul etmiştir. Hiç kimseyi hor görmemiş, hiç bir insanı değersiz bulmamıştır. Her insana hak ettiği değeri vermiş, bu tutumunun gereği neyse onu da her zaman yapmıştır. Kuşu ölen çocuğa taziyeye gitmesi, camiye gelmeyenleri sorması, hastaları, yaşlıları ziyaret etmesi, sorulan her soruya en güzel bir şekilde cevap vermesi, kendisi ile görüşmek isteyen yaşlı kadına Medine’nin neresine isterse geleceğini söylemesi ve daha sayamayacağımız........

© Altınoluk


Get it on Google Play